Tin Tổng Hợp

#1 Select distinct là gì? Mệnh đề DISTINCT trong SQL Server

Bắt đầu từ bài này HTTL sẽ cùng các bạn tìm hiểu từng câu lệnh truy vấn trong SQL, nhằm giúp ace biết và hiểu cách sử dụng chúng trong dự án tương lai của mình.

Bạn đang xem: Select distinct là gì

Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu câu lệnh truy vấn là gì?

1. Câu lệnh truy vấn là gì?

Nó là một câu lệnh SQL với mục đích truy vấn một hoặc nhiều dữ liệu nào đó từ một cơ sở dữ liệu đã có và bằng một số câu lệnh mà SQL hỗ trợ sau đây:

SELECT – trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu UPDATE – cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu DELETE – xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu INSERT INTO – chèn dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu CREATE DATABASE – tạo cơ sở dữ liệu mới ALTER DATABASE – sửa đổi cơ sở dữ liệu CREATE TABLE – tạo một bảng mới ALTER TABLE – sửa đổi bảng DROP TABLE – xóa bảng CREATE INDEX – tạo chỉ mục (khóa tìm kiếm) DROP INDEX – xóa chỉ mục

2. Tìm hiểu về câu lệnh SELECT

Lưu ý: Các bạn tham khảo bài giới thiệu này để lấy dữ liệu mẫu và chạy các ví dụ của toàn bộ series này nha.

Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu trả về được lưu trữ trong một bảng kết quả, được gọi là tập kết quả.

Cú pháp

SELECT column1, column2, …FROM table_name; Ở đây, column1, column2, … là tên trường của bảng mà bạn muốn chọn dữ liệu. Nếu bạn muốn chọn tất cả các trường có sẵn trong bảng, hãy sử dụng cú pháp sau:

SELECT * FROM table_name; Ví dụ:

SELECT CustomerName, City FROM Customers;

3. Câu lệnh SELECT DISTINCT

Câu lệnh SELECT DISTINCT chỉ được sử dụng để trả về các giá trị riêng biệt (khác nhau).

Xem thêm:

Bên trong một bảng, một cột thường chứa nhiều giá trị trùng lặp, và đôi khi bạn chỉ muốn liệt kê các giá trị khác nhau (riêng biệt).

Cú pháp

SELECT DISTINCT column1, column2, …FROM table_name; Ví dụ: Câu lệnh SQL sau chỉ chọn các giá trị DISTINCT từ cột “Country” trong bảng “Customers”:

SELECT DISTINCT Country FROM Customers;Lưu ý: Các bạn tham khảo bài giới thiệu này để lấy dữ liệu mẫu và chạy các ví dụ của toàn bộ series này nha.

Full series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao tại đây nha.

Xem thêm:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của HTTL để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

???????????? Hãy ủng hộ HTTL bằng những rating 5 sao ở đây????????????

Bài trước Giới thiệu chi tiết về SQL và ứng dụng của nó. Bài tiếp theo Sử dụng WHERE và AND, OR, Not, Order By với SELECT trong SQL David Xuân Bộ đề ôn luyện thi SQL từ cơ bản tới nâng cao(có giải) đề số 2″ />

Bộ đề ôn luyện thi SQL từ cơ bản tới nâng cao(có giải) đề số 2ự>

Bộ đề ôn luyện thi SQL từ cơ bản tới nâng cao(có giải) đề số 1″ />

Bộ đề ôn luyện thi SQL từ cơ bản tới nâng cao(có giải) đề số 1ự>

Top các bài viết

Tự học AWS | Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng(Infrastructure)…

David Xuân – 7 Tháng Hai, 2021 0 Trong bài này chúng ta sẽ hiểu thêm về cơ sở hạ tầng trên toàn cầu của Amazon Web Services(AWS). Để tạo nên các nơi lưu trữ, dịch vụ trên toàn thế giới như hiện nay và được nhiều người tin chọn.

Tự học AWS | Tìm hiểu về các tính năng của…

7 Tháng Hai, 2021

Tự học AWS | Tìm hiểu về lịch sử của Amazon…

7 Tháng Hai, 2021

Tự học AWS | Giới thiệu chi tiết về AWS(Amazon Web…

7 Tháng Hai, 2021

Big Update | Tài liệu học Java Miễn Phí cực chi…

4 Tháng Hai, 2021 BÀI VIẾT TIÊU BIỂU

Tự học AWS | Tìm hiểu về cơ sở hạ tầng(Infrastructure)…

7 Tháng Hai, 2021

Tự học AWS | Tìm hiểu về các tính năng của…

7 Tháng Hai, 2021

Tự học AWS | Tìm hiểu về lịch sử của Amazon…

7 Tháng Hai, 2021 BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

Tổng hợp toàn bộ tài liệu học hướng đối tượng và…

26 Tháng Bảy, 2020

Giới thiệu chi tiết về CI-CD và những điều cần thiết…

1 Tháng Mười, 2019

Giới thiệu về bộ tiền xử lý(preprocessor)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *