Tin Tổng Hợp

Cách đổi nhiệt độ f sang độ c

Làm thế nào để chuyển đổi độ F sang độ C

Nhiệt độ T tính bằng độ C (° C) bằng nhiệt độ T tính bằng độ F (° F) âm 32, nhân với 5/9:

T (° C) = ( T (° F) – 32) × 5/9

hoặc

T (° C) = ( T (° F) – 32) / (9/5)

hoặc

T (° C) = ( T (° F) – 32) / 1,8

Thí dụ

Chuyển 68 độ F sang độ C:

T (° C) = (68 ° F – 32) × 5/9 = 20 ° C

Xem: Công cụ chuyển đổi độ F sang độ C

Bảng chuyển đổi độ F sang độ C

Fahrenheit (° F)Độ C (° C)
-459,67 ° F -273,15 ° C
-50 ° F -45,56 ° C
-40 ° F -40,00 ° C
-30 ° F -34,44 ° C
-20 ° F -28,89 ° C
-10 ° F -23,33 ° C
0 ° F -17,78 ° C
10 ° F -12,22 ° C
20 ° F -6,67 ° C
30 ° F -1,11 ° C
32 ° F 0 ° C
40 ° F 4,44 ° C
50 ° F 10,00 ° C
60 ° F 15,56 ° C
70 ° F 21,11 ° C
80 ° F 26,67 ° C
90 ° F 32,22 ° C
100 ° F 37,78 ° C
110 ° F 43,33 ° C
120 ° F 48,89 ° C
130 ° F 54,44 ° C
140 ° F 60,00 ° C
150 ° F 65,56 ° C
160 ° F 71,11 ° C
170 ° F 76,67 ° C
180 ° F 82,22 ° C
190 ° F 87,78 ° C
200 ° F 93,33 ° C
212 ° F 100 ° C
300 ° F 148,89 ° C
400 ° F 204,44 ° C
500 ° F 260,00 ° C
600 ° F 315,56 ° C
700 ° F 371,11 ° C
800 ° F 426,67 ° C
900 ° F 482,22 ° C
1000 ° F 537,78 ° C

Công thức độ C sang độ F ►

*
*
*
*

Trang chủ | Web | Toán học | Điện | Máy tính | Bộ chuyển đổi | Công cụ


Chuyên mục: kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *