Tin Tổng Hợp

Chấp phiếu ngân hàng (Banker&x27s Acceptances) là gì? Rủi ro tín dụng chấp phiếu ngân hàng

Chấp nhận của Ngân hàng

Khái niệm

Chấp nhận một kỳ phiếu ngân hàng Chấp nhận của Banker bằng tiếng Anh.

Bạn đang xem: Banker’s acceptance là gì

Sự chấp nhận của ngân hàng là những cam kết bằng văn bản của một ngân hàng (ngân hàng chấp nhận) về việc thanh toán bằng văn bản cho người giữ tiền. Một ngày cụ thể được chỉ định trong việc chấp nhận.

Tính năng

Xem thêm: Nấm Penicillium marneffei

Chấp nhận các chứng từ ngân hàng thực tế. Là thương phiếu do một doanh nghiệp phát hành trong đó ngân hàng hứa sẽ thanh toán một số tiền nhất định bằng cách đóng dấu thương phiếu Đã chấp nhận cho người thụ hưởng thanh toán khi đến hạn.

Chấp nhận vé. Các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Khi các đối tác không biết nhau, sự chấp nhận của ngân hàng là một phương tiện đảm bảo rằng việc thanh toán của người bán được bảo đảm bởi ngân hàng của người mua thay mặt cho khách hàng của mình. Do đó, giấy chấp nhận thanh toán còn được gọi là giấy chấp nhận thanh toán của ngân hàng.

Ngân hàng phát hành tiền giấy được gọi là ngân hàng chấp nhận. Tín phiếu ngân hàng phát hành đến ngày đáo hạn có thể được mua bán trên thị trường tiền tệ bằng cách chiết khấu, tương tự như tín phiếu Kho bạc hoặc thương phiếu.

Nhà đầu tư chủ yếu vay thế chấp ngân hàng

Nhà đầu tư chủ yếu vay thế chấp ngân hàng là quỹ đầu tư thị trường tiền tệ với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đầu tư ngắn hạn. . Ngân hàng chấp nhận cũng có thể giữ một giấy bạc ngân hàng trong danh mục cho vay của mình và nếu chấp nhận giấy bạc, ngân hàng đó có thể sử dụng nó làm tài sản thế chấp cho khoản vay chiết khấu của Fed. Ngân hàng đủ điều kiện.

Xem thêm: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì

Kỳ phiếu đủ tiêu chuẩn phải có một tỷ lệ dự trữ cụ thể cho các khoản tiền huy động từ séc ngân hàng, vì các khoản chấp nhận của ngân hàng được bán bởi ngân hàng chấp nhận là một nghĩa vụ hoàn trả tiềm năng cho ngân hàng đó.

Rủi ro tín dụng khi chấp nhận hối phiếu ngân hàng

h2>

Người nắm giữ hối phiếu ngân hàng đương nhiên phải chịu rủi ro tín dụng. Đây là rủi ro mà người đi vay (được ngân hàng chấp nhận) sẽ không trả được nợ gốc khi đến hạn. Lãi suất thị trường (tỷ lệ chiết khấu) mà các tài liệu ngân hàng đưa ra cho các nhà đầu tư phản ánh rủi ro này. Tuy nhiên, tỷ lệ này thường thấp vì rủi ro vỡ nợ ngắn hạn của ngân hàng nhận tiền là thấp.

Tuy nhiên, lãi suất vay thế chấp ngân hàng vẫn cao hơn lãi suất tín phiếu kho bạc. Đồng thời, các công cụ luôn được coi là tài sản phi rủi ro. Lợi tức trên tín phiếu ngân hàng có thể bao gồm phần bù rủi ro tương đối kém thanh khoản và thị trường thứ cấp kém phát triển hơn so với tín phiếu Kho bạc.

Tuy nhiên, mức chênh lệch lợi nhuận này sẽ không cố định theo thời gian. Những thay đổi trong chênh lệch lợi suất cho thấy những thay đổi trong đánh giá của nhà đầu tư về sự khác biệt rủi ro và thanh khoản giữa các tài sản.

(Tham khảo. Tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, Báo Kinh tế TP.HCM)

Xem thêm: ấn phẩm truyền thông tiếng anh là gì

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *