Tin Tổng Hợp

Dàn ý Phân tích tư tưởng trọng người hiền tài trong bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia hay nhất – Ngữ văn lớp 10

Bài giảng: Hiền tài là nguyên khí quốc gia – Cô Trương Khánh Linh (GV )

Đề bài: Lập dàn ý Phân tích tư tưởng trọng dụng hiền tài trong bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia của tác giả Thân Nhân Trung.

I. Giới thiệu

– Về tác giả Thân Nhân Trung: Nổi tiếng có tài văn chương, được Lê Thánh Tông tin dùng.

– Khái quát, đánh giá về tư tưởng của tác phẩm: Tư tưởng trọng tài – đó là một tư tưởng lớn mang tính thời đại, có ý nghĩa vượt thời gian.

II. Thân hình

1. Tầm quan trọng của hiền nhân đối với đất nước

một. Coi hiền nhân là nguyên khí của quốc gia

– Có tài: vừa là người có tài, vừa là người có đức. Đức thể hiện ở lòng yêu nước, thương dân, tận tụy với công việc. Tài năng thể hiện ở học vấn uyên thâm, cách ứng xử linh hoạt. Tài và đức là phẩm chất cần có của một người lãnh đạo đất nước.

– Nguyên khí: Là cái khí ban đầu làm nên sự phát triển sinh tồn của sự vật, cũng là cái khí bên trong còn nguyên vẹn, không pha tạp.

→ Coi hiền tài là nguyên khí quốc gia có nghĩa là tác giả quý trọng người hiền tài, coi họ là khởi điểm làm nên sự hưng thịnh của quốc gia.

– Lập luận của tác giả: Nguyên lý thịnh thì thế nước mạnh, nguyên lý suy thì thế nước yếu.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích tâm trạng người chinh phụ trong Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ hay nhất – Ngữ văn lớp 10

→ Bằng lập luận so sánh chỉ rõ chân lí hiển nhiên hiền tài là nguyên khí quốc gia

b. Chính sách đãi ngộ người tài.

– Xưa: Trọng dụng nhân tài, kén chọn học sĩ, trọng đãi tôn vinh học sĩ, đặt tên ở tháp Nhạn, ban hiệu Long hổ, bày tiệc linh đình. Tuy nhiên, các chính sách này không lưu tên của họ cho thế hệ sau

– Ngày nay: Dựng bia đá đề ở cửa Hiền Quan.

→ Ca ngợi những vị vua, chúa tài ba khi nhận ra vai trò và mối quan hệ của hiền nhân với đất nước.

c. Tác dụng của việc viết văn bia

– Thể hiện sự tôn kính của xã hội và triều đại đối với các bậc hiền nhân

– Khuyến tấn hiền nhân, nhắc nhở kẻ có chí tiến thủ, để thiện căn tràn đầy, ý đồ xấu bị ngăn chặn.

– Kẻ xấu lấy đó làm răn, người tốt cố gắng làm theo, dẫn dắt quá khứ, soi đường cho tương lai.

– Làm cho đất nước thịnh trị trường tồn.

→ Cần phải lập văn bia ghi tên tiến sĩ.

2. Nghệ thuật của tác phẩm

– Vì được khắc trên bia nên bút tích ngắn gọn, súc tích.

– Là ý vua nên lời nói trang trọng, thiêng liêng.

– Vì phải để lại cho muôn đời nên ý nghĩa sâu xa, triết lý chứa đựng sự chiêm nghiệm

3. Bài học lịch sử

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu hay nhất – Ngữ văn lớp 11

– Thời nào cũng vậy, “hiền tài cũng là nguyên khí của quốc gia” nên phải biết trọng dụng và trọng dụng nhân tài.

– Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu

– Biết đào tạo bồi dưỡng nhân tài, không để chảy máu chất xám.

III. Chấm dứt

– Tóm lại tư tưởng tôn trọng người tài trong tác phẩm.

– Liên hệ với thực tế cuộc sống hiện nay.

Xem thêm các bài văn mẫu phân tích và lập dàn ý tác phẩm lớp 10:

Các bài giải bài tập lớp 10 sách mới:

hien-tai-la-nguyen-khi-cua-quoc-gia.jsp

Giải bài tập lớp 10 theo sách mới môn học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *