Tin Tức

Thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà: Thủ tục và Quy định

Bạn muốn thành lập một Hộ kinh doanh cho thuê nhà nhưng không biết cách thức và quy trình liên quan đến việc này? Đừng lo, để giúp bạn, chúng tôi của Công ty Luật ACC sẽ chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà. Hãy cùng tham khảo nhé!

I. Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh là một tổ chức do một cá nhân hoặc một gia đình thành lập và chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động kinh doanh với tài sản của mình.

II. Ai được thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà?

Cá nhân hoặc thành viên trong gia đình, là công dân Việt Nam đủ điều kiện hành vi dân sự theo quy định của Luật Dân sự, có quyền thành lập Hộ kinh doanh, trừ những trường hợp sau:

 • Người chưa thành niên, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn về nhận thức và làm chủ hành vi.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành án tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục bắt buộc, hoặc đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của Tòa án.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

III. Cơ sở pháp lý quy định về Thành lập Hộ kinh doanh

Các cơ sở pháp lý quy định về thủ tục thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà gồm:

 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

IV. Đăng ký giấy phép thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà ở đâu?

Hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh cho thuê nhà được nộp tại Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở của Hộ kinh doanh.

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đối với tỉnh/thành phố có Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

V. Dịch vụ đăng ký thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà của Công ty Luật ACC

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện gia đình gửi hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh cho Hộ kinh doanh trong thời hạn là 3 ngày làm việc.

VI. Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà

Xem video hướng dẫn

1. Thủ tục đăng ký thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà

 • Người thành lập Hộ kinh doanh thực hiện đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở Hộ kinh doanh.
 • Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh cho Hộ kinh doanh trong thời hạn là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập Hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

2. Hồ sơ đăng ký thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà

 • Giấy đề nghị đăng ký Hộ kinh doanh.
 • Giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/Hộ chiếu) của cá nhân đối với chủ Hộ kinh doanh hoặc thành viên trong gia đình đăng ký Hộ kinh doanh.
 • Bản sao biên bản họp thành viên gia đình về việc thành lập Hộ kinh doanh (trong trường hợp gia đình đăng ký Hộ kinh doanh).
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên gia đình cho một thành viên làm chủ Hộ kinh doanh (trong trường hợp gia đình đăng ký Hộ kinh doanh).
 • Văn bản ủy quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh.

VII. Quyền và nghĩa vụ của chủ Hộ kinh doanh

 • Chủ Hộ kinh doanh phải thực hiện các nghĩa vụ thuế, tài chính và hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Chủ Hộ kinh doanh đại diện cho Hộ kinh doanh trong các vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Chủ Hộ kinh doanh có thể thuê người khác để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ Hộ kinh doanh và các thành viên gia đình tham gia đăng ký Hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
 • Chủ Hộ kinh doanh và các thành viên gia đình tham gia đăng ký Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh.
 • Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VIII. Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh cho thuê nhà

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Người thành lập Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh.

IX. Các câu hỏi thường gặp khi thành lập Hộ kinh doanh cho thuê nhà

Câu hỏi 1: Đến cơ quan nào đăng ký Hộ kinh doanh cho thuê nhà?

Cơ quan đăng ký kinh doanh tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện bao gồm:

 • Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Câu hỏi 2: Hộ kinh doanh cho thuê nhà có thể xuất hóa đơn VAT khấu trừ không?

Không, Hộ cá thể chỉ có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng trực tiếp.

Câu hỏi 3: Không có hộ khẩu tại nơi đăng ký Hộ kinh doanh cho thuê nhà có đăng ký được không?

Có, không cần có hộ khẩu tại nơi đăng ký thành lập Hộ kinh doanh. Bạn vẫn có thể thành lập Hộ kinh doanh bình thường, miễn là chứng minh được có quyền sử dụng địa điểm thành lập Hộ kinh doanh hợp pháp, như hợp đồng thuê, giấy tờ công chứng về việc thuê nhà đất.