Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện và 156 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 21 huyện, 19 thị trấn và 116 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Bình 30280 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Long 30283 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Đông Xuyên 30285 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Xuyên 30286 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Bình Đức 30289 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Bình Khánh 30292 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Phước 30295 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Quý 30298 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Thới 30301 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Thạnh 30304 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Hòa 30307 Phường
Thành phố Long Xuyên 883 Xã Mỹ Khánh 30310
Thành phố Long Xuyên 883 Xã Mỹ Hoà Hưng 30313
Thành phố Châu Đốc 884 Phường Châu Phú B 30316 Phường
Thành phố Châu Đốc 884 Phường Châu Phú A 30319 Phường
Thành phố Châu Đốc 884 Phường Vĩnh Mỹ 30322 Phường
Thành phố Châu Đốc 884 Phường Núi Sam 30325 Phường
Thành phố Châu Đốc 884 Phường Vĩnh Ngươn 30328 Phường
Thành phố Châu Đốc 884 Xã Vĩnh Tế 30331
Thành phố Châu Đốc 884 Xã Vĩnh Châu 30334
Huyện An Phú 886 Thị trấn An Phú 30337 Thị trấn
Huyện An Phú 886 Xã Khánh An 30340
Huyện An Phú 886 Thị Trấn Long Bình 30341 Thị trấn
Huyện An Phú 886 Xã Khánh Bình 30343
Huyện An Phú 886 Xã Quốc Thái 30346
Huyện An Phú 886 Xã Nhơn Hội 30349
Huyện An Phú 886 Xã Phú Hữu 30352
Huyện An Phú 886 Xã Phú Hội 30355
Huyện An Phú 886 Xã Phước Hưng 30358
Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Lộc 30361
Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Hậu 30364
Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Trường 30367
Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Hội Đông 30370
Huyện An Phú 886 Xã Đa Phước 30373
Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Thạnh 30376 Phường
Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Hưng 30377 Phường
Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Châu 30378 Phường
Thị xã Tân Châu 887 Xã Phú Lộc 30379
Thị xã Tân Châu 887 Xã Vĩnh Xương 30382
Thị xã Tân Châu 887 Xã Vĩnh Hòa 30385
Thị xã Tân Châu 887 Xã Tân Thạnh 30387
Thị xã Tân Châu 887 Xã Tân An 30388
Thị xã Tân Châu 887 Xã Long An 30391
Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Phú 30394 Phường
Thị xã Tân Châu 887 Xã Châu Phong 30397
Thị xã Tân Châu 887 Xã Phú Vĩnh 30400
Thị xã Tân Châu 887 Xã Lê Chánh 30403
Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Sơn 30412 Phường
Huyện Phú Tân 888 Thị trấn Phú Mỹ 30406 Thị trấn
Huyện Phú Tân 888 Thị trấn Chợ Vàm 30409 Thị trấn
Huyện Phú Tân 888 Xã Long Hoà 30415
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Long 30418
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Lâm 30421
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Hiệp 30424
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thạnh 30427
Huyện Phú Tân 888 Xã Hoà Lạc 30430
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thành 30433
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú An 30436
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Xuân 30439
Huyện Phú Tân 888 Xã Hiệp Xương 30442
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Bình 30445
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thọ 30448
Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Hưng 30451
Huyện Phú Tân 888 Xã Bình Thạnh Đông 30454
Huyện Phú Tân 888 Xã Tân Hòa 30457
Huyện Phú Tân 888 Xã Tân Trung 30460
Huyện Châu Phú 889 Thị trấn Cái Dầu 30463 Thị trấn
Huyện Châu Phú 889 Xã Khánh Hòa 30466
Huyện Châu Phú 889 Xã Mỹ Đức 30469
Huyện Châu Phú 889 Xã Mỹ Phú 30472
Huyện Châu Phú 889 Xã Ô Long Vỹ 30475
Huyện Châu Phú 889 Xã Vĩnh Thạnh Trung 30478
Huyện Châu Phú 889 Xã Thạnh Mỹ Tây 30481
Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Long 30484
Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Mỹ 30487
Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Thủy 30490
Huyện Châu Phú 889 Xã Đào Hữu Cảnh 30493
Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Phú 30496
Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Chánh 30499
Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Nhà Bàng 30502 Thị trấn
Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Chi Lăng 30505 Thị trấn
Huyện Tịnh Biên 890 Xã Núi Voi 30508
Huyện Tịnh Biên 890 Xã Nhơn Hưng 30511
Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Phú 30514
Huyện Tịnh Biên 890 Xã Thới Sơn 30517
Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Tịnh Biên 30520 Thị trấn
Huyện Tịnh Biên 890 Xã Văn Giáo 30523
Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Cư 30526
Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Nông 30529
Huyện Tịnh Biên 890 Xã Vĩnh Trung 30532
Huyện Tịnh Biên 890 Xã Tân Lợi 30535
Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Hảo 30538
Huyện Tịnh Biên 890 Xã Tân Lập 30541
Huyện Tri Tôn 891 Thị trấn Tri Tôn 30544 Thị trấn
Huyện Tri Tôn 891 Thị trấn Ba Chúc 30547 Thị trấn
Huyện Tri Tôn 891 Xã Lạc Quới 30550
Huyện Tri Tôn 891 Xã Lê Trì 30553
Huyện Tri Tôn 891 Xã Vĩnh Gia 30556
Huyện Tri Tôn 891 Xã Vĩnh Phước 30559
Huyện Tri Tôn 891 Xã Châu Lăng 30562
Huyện Tri Tôn 891 Xã Lương Phi 30565
Huyện Tri Tôn 891 Xã Lương An Trà 30568
Huyện Tri Tôn 891 Xã Tà Đảnh 30571
Huyện Tri Tôn 891 Xã Núi Tô 30574
Huyện Tri Tôn 891 Xã An Tức 30577
Huyện Tri Tôn 891 Xã Cô Tô 30580
Huyện Tri Tôn 891 Xã Tân Tuyến 30583
Huyện Tri Tôn 891 Xã Ô Lâm 30586
Huyện Châu Thành 892 Thị trấn An Châu 30589 Thị trấn
Huyện Châu Thành 892 Xã An Hòa 30592
Huyện Châu Thành 892 Xã Cần Đăng 30595
Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Hanh 30598
Huyện Châu Thành 892 Xã Bình Thạnh 30601
Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Bình 30604
Huyện Châu Thành 892 Xã Bình Hòa 30607
Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh An 30610
Huyện Châu Thành 892 Xã Hòa Bình Thạnh 30613
Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Lợi 30616
Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Nhuận 30619
Huyện Châu Thành 892 Xã Tân Phú 30622
Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Thành 30625
Huyện Chợ Mới 893 Thị trấn Chợ Mới 30628 Thị trấn
Huyện Chợ Mới 893 Thị trấn Mỹ Luông 30631 Thị trấn
Huyện Chợ Mới 893 Xã Kiến An 30634
Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ Hội Đông 30637
Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Điền A 30640
Huyện Chợ Mới 893 Xã Tấn Mỹ 30643
Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Điền B 30646
Huyện Chợ Mới 893 Xã Kiến Thành 30649
Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ Hiệp 30652
Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ An 30655
Huyện Chợ Mới 893 Xã Nhơn Mỹ 30658
Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Giang 30661
Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Kiến 30664
Huyện Chợ Mới 893 Xã Bình Phước Xuân 30667
Huyện Chợ Mới 893 Xã An Thạnh Trung 30670
Huyện Chợ Mới 893 Xã Hội An 30673
Huyện Chợ Mới 893 Xã Hòa Bình 30676
Huyện Chợ Mới 893 Xã Hòa An 30679
Huyện Thoại Sơn 894 Thị trấn Núi Sập 30682 Thị trấn
Huyện Thoại Sơn 894 Thị trấn Phú Hoà 30685 Thị trấn
Huyện Thoại Sơn 894 Thị Trấn Óc Eo 30688 Thị trấn
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Tây Phú 30691
Huyện Thoại Sơn 894 Xã An Bình 30692
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Phú 30694
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Trạch 30697
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Phú Thuận 30700
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Chánh 30703
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Định Mỹ 30706
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Định Thành 30709
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Mỹ Phú Đông 30712
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vọng Đông 30715
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Khánh 30718
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Thoại Giang 30721
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Bình Thành 30724
Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vọng Thê 30727