Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện, và có 108 đơn vị hành chính cấp thị xã trực thuộc, bao gồm 6 huyện, 6 thị trấn và 96 xã.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành Phố Bắc Kạn 058 Phường Nguyễn Thị Minh Khai 01834 Phường
Thành Phố Bắc Kạn 058 Phường Sông Cầu 01837 Phường
Thành Phố Bắc Kạn 058 Phường Đức Xuân 01840 Phường
Thành Phố Bắc Kạn 058 Phường Phùng Chí Kiên 01843 Phường
Thành Phố Bắc Kạn 058 Phường Huyền Tụng 01846 Phường
Thành Phố Bắc Kạn 058 Xã Dương Quang 01849
Thành Phố Bắc Kạn 058 Xã Nông Thượng 01852
Thành Phố Bắc Kạn 058 Phường Xuất Hóa 01855 Phường
Huyện Pác Nặm 060 Xã Bằng Thành 01858
Huyện Pác Nặm 060 Xã Nhạn Môn 01861
Huyện Pác Nặm 060 Xã Bộc Bố 01864
Huyện Pác Nặm 060 Xã Công Bằng 01867
Huyện Pác Nặm 060 Xã Giáo Hiệu 01870
Huyện Pác Nặm 060 Xã Xuân La 01873
Huyện Pác Nặm 060 Xã An Thắng 01876
Huyện Pác Nặm 060 Xã Cổ Linh 01879
Huyện Pác Nặm 060 Xã Nghiên Loan 01882
Huyện Pác Nặm 060 Xã Cao Tân 01885
Huyện Ba Bể 061 Thị trấn Chợ Rã 01888 Thị trấn
Huyện Ba Bể 061 Xã Bành Trạch 01891
Huyện Ba Bể 061 Xã Phúc Lộc 01894
Huyện Ba Bể 061 Xã Hà Hiệu 01897
Huyện Ba Bể 061 Xã Cao Thượng 01900
Huyện Ba Bể 061 Xã Khang Ninh 01906
Huyện Ba Bể 061 Xã Nam Mẫu 01909
Huyện Ba Bể 061 Xã Thượng Giáo 01912
Huyện Ba Bể 061 Xã Địa Linh 01915
Huyện Ba Bể 061 Xã Yến Dương 01918
Huyện Ba Bể 061 Xã Chu Hương 01921
Huyện Ba Bể 061 Xã Quảng Khê 01924
Huyện Ba Bể 061 Xã Mỹ Phương 01927
Huyện Ba Bể 061 Xã Hoàng Trĩ 01930
Huyện Ba Bể 061 Xã Đồng Phúc 01933
Huyện Ngân Sơn 062 Thị trấn Nà Phặc 01936 Thị trấn
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Thượng Ân 01939
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Bằng Vân 01942
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Cốc Đán 01945
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Trung Hoà 01948
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Đức Vân 01951
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Vân Tùng 01954
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Thượng Quan 01957
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Hiệp Lực 01960
Huyện Ngân Sơn 062 Xã Thuần Mang 01963
Huyện Bạch Thông 063 Thị trấn Phủ Thông 01969 Thị trấn
Huyện Bạch Thông 063 Xã Vi Hương 01975
Huyện Bạch Thông 063 Xã Sĩ Bình 01978
Huyện Bạch Thông 063 Xã Vũ Muộn 01981
Huyện Bạch Thông 063 Xã Đôn Phong 01984
Huyện Bạch Thông 063 Xã Lục Bình 01990
Huyện Bạch Thông 063 Xã Tân Tú 01993
Huyện Bạch Thông 063 Xã Nguyên Phúc 01999
Huyện Bạch Thông 063 Xã Cao Sơn 02002
Huyện Bạch Thông 063 Xã Quân Hà 02005
Huyện Bạch Thông 063 Xã Cẩm Giàng 02008
Huyện Bạch Thông 063 Xã Mỹ Thanh 02011
Huyện Bạch Thông 063 Xã Dương Phong 02014
Huyện Bạch Thông 063 Xã Quang Thuận 02017
Huyện Chợ Đồn 064 Thị trấn Bằng Lũng 02020 Thị trấn
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Xuân Lạc 02023
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Nam Cường 02026
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Đồng Lạc 02029
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Tân Lập 02032
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Bản Thi 02035
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Quảng Bạch 02038
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Bằng Phúc 02041
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Yên Thịnh 02044
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Yên Thượng 02047
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Phương Viên 02050
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Ngọc Phái 02053
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Đồng Thắng 02059
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Lương Bằng 02062
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Bằng Lãng 02065
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Đại Sảo 02068
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Nghĩa Tá 02071
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Yên Mỹ 02077
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Bình Trung 02080
Huyện Chợ Đồn 064 Xã Yên Phong 02083
Huyện Chợ Mới 065 Thị trấn Đồng Tâm 02086 Thị trấn
Huyện Chợ Mới 065 Xã Tân Sơn 02089
Huyện Chợ Mới 065 Xã Thanh Vận 02092
Huyện Chợ Mới 065 Xã Mai Lạp 02095
Huyện Chợ Mới 065 Xã Hoà Mục 02098
Huyện Chợ Mới 065 Xã Thanh Mai 02101
Huyện Chợ Mới 065 Xã Cao Kỳ 02104
Huyện Chợ Mới 065 Xã Nông Hạ 02107
Huyện Chợ Mới 065 Xã Yên Cư 02110
Huyện Chợ Mới 065 Xã Thanh Thịnh 02113
Huyện Chợ Mới 065 Xã Yên Hân 02116
Huyện Chợ Mới 065 Xã Như Cố 02122
Huyện Chợ Mới 065 Xã Bình Văn 02125
Huyện Chợ Mới 065 Xã Quảng Chu 02131
Huyện Na Rì 066 Xã Văn Vũ 02137
Huyện Na Rì 066 Xã Văn Lang 02140
Huyện Na Rì 066 Xã Lương Thượng 02143
Huyện Na Rì 066 Xã Kim Hỷ 02146
Huyện Na Rì 066 Xã Cường Lợi 02152
Huyện Na Rì 066 Thị trấn Yến Lạc 02155 Thị trấn
Huyện Na Rì 066 Xã Kim Lư 02158
Huyện Na Rì 066 Xã Sơn Thành 02161
Huyện Na Rì 066 Xã Văn Minh 02170
Huyện Na Rì 066 Xã Côn Minh 02173
Huyện Na Rì 066 Xã Cư Lễ 02176
Huyện Na Rì 066 Xã Trần Phú 02179
Huyện Na Rì 066 Xã Quang Phong 02185
Huyện Na Rì 066 Xã Dương Sơn 02188
Huyện Na Rì 066 Xã Xuân Dương 02191
Huyện Na Rì 066 Xã Đổng Xá 02194
Huyện Na Rì 066 Xã Liêm Thuỷ 02197