Tỉnh Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện, có 51 xã, 13 huyện và 11 thị trấn trực thuộc.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Vị Thanh 930 Phường I 31318 Phường
Thành phố Vị Thanh 930 Phường III 31321 Phường
Thành phố Vị Thanh 930 Phường IV 31324 Phường
Thành phố Vị Thanh 930 Phường V 31327 Phường
Thành phố Vị Thanh 930 Phường VII 31330 Phường
Thành phố Vị Thanh 930 Xã Vị Tân 31333
Thành phố Vị Thanh 930 Xã Hoả Lựu 31336
Thành phố Vị Thanh 930 Xã Tân Tiến 31338
Thành phố Vị Thanh 930 Xã Hoả Tiến 31339
Thành phố Ngã Bảy 931 Phường Ngã Bảy 31340 Phường
Thành phố Ngã Bảy 931 Phường Lái Hiếu 31341 Phường
Thành phố Ngã Bảy 931 Phường Hiệp Thành 31343 Phường
Thành phố Ngã Bảy 931 Phường Hiệp Lợi 31344 Phường
Thành phố Ngã Bảy 931 Xã Đại Thành 31411
Thành phố Ngã Bảy 931 Xã Tân Thành 31414
Huyện Châu Thành A 932 Thị trấn Một Ngàn 31342 Thị trấn
Huyện Châu Thành A 932 Xã Tân Hoà 31345
Huyện Châu Thành A 932 Thị trấn Bảy Ngàn 31346 Thị trấn
Huyện Châu Thành A 932 Xã Trường Long Tây 31348
Huyện Châu Thành A 932 Xã Trường Long A 31351
Huyện Châu Thành A 932 Xã Nhơn Nghĩa A 31357
Huyện Châu Thành A 932 Thị trấn Rạch Gòi 31359 Thị trấn
Huyện Châu Thành A 932 Xã Thạnh Xuân 31360
Huyện Châu Thành A 932 Thị trấn Cái Tắc 31362 Thị trấn
Huyện Châu Thành A 932 Xã Tân Phú Thạnh 31363
Huyện Châu Thành 933 Thị Trấn Ngã Sáu 31366 Thị trấn
Huyện Châu Thành 933 Xã Đông Thạnh 31369
Huyện Châu Thành 933 Xã Đông Phú 31375
Huyện Châu Thành 933 Xã Phú Hữu 31378
Huyện Châu Thành 933 Xã Phú Tân 31379
Huyện Châu Thành 933 Thị trấn Mái Dầm 31381 Thị trấn
Huyện Châu Thành 933 Xã Đông Phước 31384
Huyện Châu Thành 933 Xã Đông Phước A 31387
Huyện Phụng Hiệp 934 Thị trấn Kinh Cùng 31393 Thị trấn
Huyện Phụng Hiệp 934 Thị trấn Cây Dương 31396 Thị trấn
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Tân Bình 31399
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Bình Thành 31402
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Thạnh Hòa 31405
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Long Thạnh 31408
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Phụng Hiệp 31417
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Hòa Mỹ 31420
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Hòa An 31423
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Phương Bình 31426
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Hiệp Hưng 31429
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Tân Phước Hưng 31432
Huyện Phụng Hiệp 934 Thị trấn Búng Tàu 31433 Thị trấn
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Phương Phú 31435
Huyện Phụng Hiệp 934 Xã Tân Long 31438
Huyện Vị Thuỷ 935 Thị trấn Nàng Mau 31441 Thị trấn
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vị Trung 31444
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vị Thuỷ 31447
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vị Thắng 31450
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vĩnh Thuận Tây 31453
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vĩnh Trung 31456
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vĩnh Tường 31459
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vị Đông 31462
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vị Thanh 31465
Huyện Vị Thuỷ 935 Xã Vị Bình 31468
Huyện Long Mỹ 936 Xã Thuận Hưng 31483
Huyện Long Mỹ 936 Xã Thuận Hòa 31484
Huyện Long Mỹ 936 Xã Vĩnh Thuận Đông 31486
Huyện Long Mỹ 936 Thị trấn Vĩnh Viễn 31489 Thị trấn
Huyện Long Mỹ 936 Xã Vĩnh Viễn A 31490
Huyện Long Mỹ 936 Xã Lương Tâm 31492
Huyện Long Mỹ 936 Xã Lương Nghĩa 31493
Huyện Long Mỹ 936 Xã Xà Phiên 31495
Thị xã Long Mỹ 937 Phường Thuận An 31471 Phường
Thị xã Long Mỹ 937 Phường Trà Lồng 31472 Phường
Thị xã Long Mỹ 937 Phường Bình Thạnh 31473 Phường
Thị xã Long Mỹ 937 Xã Long Bình 31474
Thị xã Long Mỹ 937 Phường Vĩnh Tường 31475 Phường
Thị xã Long Mỹ 937 Xã Long Trị 31477
Thị xã Long Mỹ 937 Xã Long Trị A 31478
Thị xã Long Mỹ 937 Xã Long Phú 31480
Thị xã Long Mỹ 937 Xã Tân Phú 31481