Tin Tức

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Lạng Sơn

Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 10 huyện, 200 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 5 huyện, 14 thị xã và 181 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Lạng Sơn 178 Phường Hoàng Văn Thụ 05971 Phường
Thành phố Lạng Sơn 178 Phường Tam Thanh 05974 Phường
Thành phố Lạng Sơn 178 Phường Vĩnh Trại 05977 Phường
Thành phố Lạng Sơn 178 Phường Đông Kinh 05980 Phường
Thành phố Lạng Sơn 178 Phường Chi Lăng 05983 Phường
Thành phố Lạng Sơn 178 Xã Hoàng Đồng 05986
Thành phố Lạng Sơn 178 Xã Quảng Lạc 05989
Thành phố Lạng Sơn 178 Xã Mai Pha 05992
Huyện Tràng Định 180 Thị trấn Thất Khê 05995 Thị trấn
Huyện Tràng Định 180 Xã Khánh Long 05998
Huyện Tràng Định 180 Xã Đoàn Kết 06001
Huyện Tràng Định 180 Xã Quốc Khánh 06004
Huyện Tràng Định 180 Xã Vĩnh Tiến 06007
Huyện Tràng Định 180 Xã Cao Minh 06010
Huyện Tràng Định 180 Xã Chí Minh 06013
Huyện Tràng Định 180 Xã Tri Phương 06016
Huyện Tràng Định 180 Xã Tân Tiến 06019
Huyện Tràng Định 180 Xã Tân Yên 06022
Huyện Tràng Định 180 Xã Đội Cấn 06025
Huyện Tràng Định 180 Xã Tân Minh 06028
Huyện Tràng Định 180 Xã Kim Đồng 06031
Huyện Tràng Định 180 Xã Chi Lăng 06034
Huyện Tràng Định 180 Xã Trung Thành 06037
Huyện Tràng Định 180 Xã Đại Đồng 06040
Huyện Tràng Định 180 Xã Đào Viên 06043
Huyện Tràng Định 180 Xã Đề Thám 06046
Huyện Tràng Định 180 Xã Kháng Chiến 06049
Huyện Tràng Định 180 Xã Hùng Sơn 06055
Huyện Tràng Định 180 Xã Quốc Việt 06058
Huyện Tràng Định 180 Xã Hùng Việt 06061
Huyện Bình Gia 181 Xã Hưng Đạo 06067
Huyện Bình Gia 181 Xã Vĩnh Yên 06070
Huyện Bình Gia 181 Xã Hoa Thám 06073
Huyện Bình Gia 181 Xã Quý Hòa 06076
Huyện Bình Gia 181 Xã Hồng Phong 06079
Huyện Bình Gia 181 Xã Yên Lỗ 06082
Huyện Bình Gia 181 Xã Thiện Hòa 06085
Huyện Bình Gia 181 Xã Quang Trung 06088
Huyện Bình Gia 181 Xã Thiện Thuật 06091
Huyện Bình Gia 181 Xã Minh Khai 06094
Huyện Bình Gia 181 Xã Thiện Long 06097
Huyện Bình Gia 181 Xã Hoàng Văn Thụ 06100
Huyện Bình Gia 181 Xã Hòa Bình 06103
Huyện Bình Gia 181 Xã Mông Ân 06106
Huyện Bình Gia 181 Xã Tân Hòa 06109
Huyện Bình Gia 181 Thị trấn Bình Gia 06112 Thị trấn
Huyện Bình Gia 181 Xã Hồng Thái 06115
Huyện Bình Gia 181 Xã Bình La 06118
Huyện Bình Gia 181 Xã Tân Văn 06121
Huyện Văn Lãng 182 Thị trấn Na Sầm 06124 Thị trấn
Huyện Văn Lãng 182 Xã Trùng Khánh 06127
Huyện Văn Lãng 182 Xã Bắc La 06133
Huyện Văn Lãng 182 Xã Thụy Hùng 06136
Huyện Văn Lãng 182 Xã Bắc Hùng 06139
Huyện Văn Lãng 182 Xã Tân Tác 06142
Huyện Văn Lãng 182 Xã Thanh Long 06148
Huyện Văn Lãng 182 Xã Hội Hoan 06151
Huyện Văn Lãng 182 Xã Bắc Việt 06154
Huyện Văn Lãng 182 Xã Hoàng Việt 06157
Huyện Văn Lãng 182 Xã Gia Miễn 06160
Huyện Văn Lãng 182 Xã Thành Hòa 06163
Huyện Văn Lãng 182 Xã Tân Thanh 06166
Huyện Văn Lãng 182 Xã Tân Mỹ 06172
Huyện Văn Lãng 182 Xã Hồng Thái 06175
Huyện Văn Lãng 182 Xã Hoàng Văn Thụ 06178
Huyện Văn Lãng 182 Xã Nhạc Kỳ 06181
Huyện Cao Lộc 183 Thị trấn Đồng Đăng 06184 Thị trấn
Huyện Cao Lộc 183 Thị trấn Cao Lộc 06187 Thị trấn
Huyện Cao Lộc 183 Xã Bảo Lâm 06190
Huyện Cao Lộc 183 Xã Thanh Lòa 06193
Huyện Cao Lộc 183 Xã Cao Lâu 06196
Huyện Cao Lộc 183 Xã Thạch Đạn 06199
Huyện Cao Lộc 183 Xã Xuất Lễ 06202
Huyện Cao Lộc 183 Xã Hồng Phong 06205
Huyện Cao Lộc 183 Xã Thụy Hùng 06208
Huyện Cao Lộc 183 Xã Lộc Yên 06211
Huyện Cao Lộc 183 Xã Phú Xá 06214
Huyện Cao Lộc 183 Xã Bình Trung 06217
Huyện Cao Lộc 183 Xã Hải Yến 06220
Huyện Cao Lộc 183 Xã Hòa Cư 06223
Huyện Cao Lộc 183 Xã Hợp Thành 06226
Huyện Cao Lộc 183 Xã Công Sơn 06232
Huyện Cao Lộc 183 Xã Gia Cát 06235
Huyện Cao Lộc 183 Xã Mẫu Sơn 06238
Huyện Cao Lộc 183 Xã Xuân Long 06241
Huyện Cao Lộc 183 Xã Tân Liên 06244
Huyện Cao Lộc 183 Xã Yên Trạch 06247
Huyện Cao Lộc 183 Xã Tân Thành 06250
Huyện Văn Quan 184 Thị trấn Văn Quan 06253 Thị trấn
Huyện Văn Quan 184 Xã Trấn Ninh 06256
Huyện Văn Quan 184 Xã Liên Hội 06268
Huyện Văn Quan 184 Xã Hòa Bình 06274
Huyện Văn Quan 184 Xã Tú Xuyên 06277
Huyện Văn Quan 184 Xã Điềm He 06280
Huyện Văn Quan 184 Xã An Sơn 06283
Huyện Văn Quan 184 Xã Khánh Khê 06286
Huyện Văn Quan 184 Xã Lương Năng 06292
Huyện Văn Quan 184 Xã Đồng Giáp 06295
Huyện Văn Quan 184 Xã Bình Phúc 06298
Huyện Văn Quan 184 Xã Tràng Các 06301
Huyện Văn Quan 184 Xã Tân Đoàn 06307
Huyện Văn Quan 184 Xã Tri Lễ 06313
Huyện Văn Quan 184 Xã Tràng Phái 06316
Huyện Văn Quan 184 Xã Yên Phúc 06319
Huyện Văn Quan 184 Xã Hữu Lễ 06322
Huyện Bắc Sơn 185 Thị trấn Bắc Sơn 06325 Thị trấn
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Long Đống 06328
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Vạn Thủy 06331
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Đồng ý 06337
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Tân Tri 06340
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Bắc Quỳnh 06343
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Hưng Vũ 06349
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Tân Lập 06352
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Vũ Sơn 06355
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Chiêu Vũ 06358
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Tân Hương 06361
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Chiến Thắng 06364
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Vũ Lăng 06367
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Trấn Yên 06370
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Vũ Lễ 06373
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Nhất Hòa 06376
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Tân Thành 06379
Huyện Bắc Sơn 185 Xã Nhất Tiến 06382
Huyện Hữu Lũng 186 Thị trấn Hữu Lũng 06385 Thị trấn
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Hữu Liên 06388
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Yên Bình 06391
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Quyết Thắng 06394
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Hòa Bình 06397
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Yên Thịnh 06400
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Yên Sơn 06403
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Thiện Tân 06406
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Yên Vượng 06412
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Minh Tiến 06415
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Nhật Tiến 06418
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Thanh Sơn 06421
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Đồng Tân 06424
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Cai Kinh 06427
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Hòa Lạc 06430
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Vân Nham 06433
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Đồng Tiến 06436
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Tân Thành 06442
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Hòa Sơn 06445
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Minh Sơn 06448
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Hồ Sơn 06451
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Sơn Hà 06454
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Minh Hòa 06457
Huyện Hữu Lũng 186 Xã Hòa Thắng 06460
Huyện Chi Lăng 187 Thị trấn Đồng Mỏ 06463 Thị trấn
Huyện Chi Lăng 187 Thị trấn Chi Lăng 06466 Thị trấn
Huyện Chi Lăng 187 Xã Vân An 06469
Huyện Chi Lăng 187 Xã Vân Thủy 06472
Huyện Chi Lăng 187 Xã Gia Lộc 06475
Huyện Chi Lăng 187 Xã Bắc Thủy 06478
Huyện Chi Lăng 187 Xã Chiến Thắng 06481
Huyện Chi Lăng 187 Xã Mai Sao 06484
Huyện Chi Lăng 187 Xã Bằng Hữu 06487
Huyện Chi Lăng 187 Xã Thượng Cường 06490
Huyện Chi Lăng 187 Xã Bằng Mạc 06493
Huyện Chi Lăng 187 Xã Nhân Lý 06496
Huyện Chi Lăng 187 Xã Lâm Sơn 06499
Huyện Chi Lăng 187 Xã Liên Sơn 06502
Huyện Chi Lăng 187 Xã Vạn Linh 06505
Huyện Chi Lăng 187 Xã Hòa Bình 06508
Huyện Chi Lăng 187 Xã Hữu Kiên 06514
Huyện Chi Lăng 187 Xã Quan Sơn 06517
Huyện Chi Lăng 187 Xã Y Tịch 06520
Huyện Chi Lăng 187 Xã Chi Lăng 06523
Huyện Lộc Bình 188 Thị trấn Na Dương 06526 Thị trấn
Huyện Lộc Bình 188 Thị trấn Lộc Bình 06529 Thị trấn
Huyện Lộc Bình 188 Xã Mẫu Sơn 06532
Huyện Lộc Bình 188 Xã Yên Khoái 06541
Huyện Lộc Bình 188 Xã Khánh Xuân 06544
Huyện Lộc Bình 188 Xã Tú Mịch 06547
Huyện Lộc Bình 188 Xã Hữu Khánh 06550
Huyện Lộc Bình 188 Xã Đồng Bục 06553
Huyện Lộc Bình 188 Xã Tam Gia 06559
Huyện Lộc Bình 188 Xã Tú Đoạn 06562
Huyện Lộc Bình 188 Xã Khuất Xá 06565
Huyện Lộc Bình 188 Xã Tĩnh Bắc 06574
Huyện Lộc Bình 188 Xã Thống Nhất 06577
Huyện Lộc Bình 188 Xã Sàn Viên 06589
Huyện Lộc Bình 188 Xã Đông Quan 06592
Huyện Lộc Bình 188 Xã Minh Hiệp 06595
Huyện Lộc Bình 188 Xã Hữu Lân 06598
Huyện Lộc Bình 188 Xã Lợi Bác 06601
Huyện Lộc Bình 188 Xã Nam Quan 06604
Huyện Lộc Bình 188 Xã Xuân Dương 06607
Huyện Lộc Bình 188 Xã Ái Quốc 06610
Huyện Đình Lập 189 Thị trấn Đình Lập 06613 Thị trấn
Huyện Đình Lập 189 Thị trấn NT Thái Bình 06616 Thị trấn
Huyện Đình Lập 189 Xã Bắc Xa 06619
Huyện Đình Lập 189 Xã Bính Xá 06622
Huyện Đình Lập 189 Xã Kiên Mộc 06625
Huyện Đình Lập 189 Xã Đình Lập 06628
Huyện Đình Lập 189 Xã Thái Bình 06631
Huyện Đình Lập 189 Xã Cường Lợi 06634
Huyện Đình Lập 189 Xã Châu Sơn 06637
Huyện Đình Lập 189 Xã Lâm Ca 06640
Huyện Đình Lập 189 Xã Đồng Thắng 06643
Huyện Đình Lập 189 Xã Bắc Lãng 06646