Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 4 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện, 177 đơn vị hành chính cấp thị xã gồm 72 huyện, 7 thị xã và 98 thị trấn. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hà Khánh 06649 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hà Phong 06652 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hà Khẩu 06655 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Cao Xanh 06658 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Giếng Đáy 06661 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hà Tu 06664 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hà Trung 06667 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hà Lầm 06670 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Bãi Cháy 06673 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Cao Thắng 06676 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hùng Thắng 06679 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Yết Kiêu 06682 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Trần Hưng Đạo 06685 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hồng Hải 06688 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hồng Gai 06691 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Bạch Đằng 06694 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hồng Hà 06697 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Tuần Châu 06700 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Việt Hưng 06703 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Đại Yên 06706 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Phường Hoành Bồ 07030 Phường
Thành phố Hạ Long 193 Xã Kỳ Thượng 07033
Thành phố Hạ Long 193 Xã Đồng Sơn 07036
Thành phố Hạ Long 193 Xã Tân Dân 07039
Thành phố Hạ Long 193 Xã Đồng Lâm 07042
Thành phố Hạ Long 193 Xã Hòa Bình 07045
Thành phố Hạ Long 193 Xã Vũ Oai 07048
Thành phố Hạ Long 193 Xã Dân Chủ 07051
Thành phố Hạ Long 193 Xã Quảng La 07054
Thành phố Hạ Long 193 Xã Bằng Cả 07057
Thành phố Hạ Long 193 Xã Thống Nhất 07060
Thành phố Hạ Long 193 Xã Sơn Dương 07063
Thành phố Hạ Long 193 Xã Lê Lợi 07066
Thành phố Móng Cái 194 Phường Ka Long 06709 Phường
Thành phố Móng Cái 194 Phường Trần Phú 06712 Phường
Thành phố Móng Cái 194 Phường Ninh Dương 06715 Phường
Thành phố Móng Cái 194 Phường Hoà Lạc 06718 Phường
Thành phố Móng Cái 194 Phường Trà Cổ 06721 Phường
Thành phố Móng Cái 194 Xã Hải Sơn 06724
Thành phố Móng Cái 194 Xã Bắc Sơn 06727
Thành phố Móng Cái 194 Xã Hải Đông 06730
Thành phố Móng Cái 194 Xã Hải Tiến 06733
Thành phố Móng Cái 194 Phường Hải Yên 06736 Phường
Thành phố Móng Cái 194 Xã Quảng Nghĩa 06739
Thành phố Móng Cái 194 Phường Hải Hoà 06742 Phường
Thành phố Móng Cái 194 Xã Hải Xuân 06745
Thành phố Móng Cái 194 Xã Vạn Ninh 06748
Thành phố Móng Cái 194 Phường Bình Ngọc 06751 Phường
Thành phố Móng Cái 194 Xã Vĩnh Trung 06754
Thành phố Móng Cái 194 Xã Vĩnh Thực 06757
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Mông Dương 06760 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cửa Ông 06763 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Sơn 06766 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Đông 06769 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Phú 06772 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Tây 06775 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Quang Hanh 06778 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Thịnh 06781 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Thủy 06784 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Thạch 06787 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Thành 06790 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Trung 06793 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Phường Cẩm Bình 06796 Phường
Thành phố Cẩm Phả 195 Xã Cộng Hòa 06799
Thành phố Cẩm Phả 195 Xã Cẩm Hải 06802
Thành phố Cẩm Phả 195 Xã Dương Huy 06805
Thành phố Uông Bí 196 Phường Vàng Danh 06808 Phường
Thành phố Uông Bí 196 Phường Thanh Sơn 06811 Phường
Thành phố Uông Bí 196 Phường Bắc Sơn 06814 Phường
Thành phố Uông Bí 196 Phường Quang Trung 06817 Phường
Thành phố Uông Bí 196 Phường Trưng Vương 06820 Phường
Thành phố Uông Bí 196 Phường Nam Khê 06823 Phường
Thành phố Uông Bí 196 Phường Yên Thanh 06826 Phường
Thành phố Uông Bí 196 Xã Thượng Yên Công 06829
Thành phố Uông Bí 196 Phường Phương Đông 06832 Phường
Thành phố Uông Bí 196 Phường Phương Nam 06835 Phường
Huyện Bình Liêu 198 Thị trấn Bình Liêu 06838 Thị trấn
Huyện Bình Liêu 198 Xã Hoành Mô 06841
Huyện Bình Liêu 198 Xã Đồng Tâm 06844
Huyện Bình Liêu 198 Xã Đồng Văn 06847
Huyện Bình Liêu 198 Xã Vô Ngại 06853
Huyện Bình Liêu 198 Xã Lục Hồn 06856
Huyện Bình Liêu 198 Xã Húc Động 06859
Huyện Tiên Yên 199 Thị trấn Tiên Yên 06862 Thị trấn
Huyện Tiên Yên 199 Xã Hà Lâu 06865
Huyện Tiên Yên 199 Xã Đại Dực 06868
Huyện Tiên Yên 199 Xã Phong Dụ 06871
Huyện Tiên Yên 199 Xã Điền Xá 06874
Huyện Tiên Yên 199 Xã Đông Ngũ 06877
Huyện Tiên Yên 199 Xã Yên Than 06880
Huyện Tiên Yên 199 Xã Đông Hải 06883
Huyện Tiên Yên 199 Xã Hải Lạng 06886
Huyện Tiên Yên 199 Xã Tiên Lãng 06889
Huyện Tiên Yên 199 Xã Đồng Rui 06892
Huyện Đầm Hà 200 Thị trấn Đầm Hà 06895 Thị trấn
Huyện Đầm Hà 200 Xã Quảng Lâm 06898
Huyện Đầm Hà 200 Xã Quảng An 06901
Huyện Đầm Hà 200 Xã Tân Bình 06904
Huyện Đầm Hà 200 Xã Dực Yên 06910
Huyện Đầm Hà 200 Xã Quảng Tân 06913
Huyện Đầm Hà 200 Xã Đầm Hà 06916
Huyện Đầm Hà 200 Xã Tân Lập 06917
Huyện Đầm Hà 200 Xã Đại Bình 06919
Huyện Hải Hà 201 Thị trấn Quảng Hà 06922 Thị trấn
Huyện Hải Hà 201 Xã Quảng Đức 06925
Huyện Hải Hà 201 Xã Quảng Sơn 06928
Huyện Hải Hà 201 Xã Quảng Thành 06931
Huyện Hải Hà 201 Xã Quảng Thịnh 06937
Huyện Hải Hà 201 Xã Quảng Minh 06940
Huyện Hải Hà 201 Xã Quảng Chính 06943
Huyện Hải Hà 201 Xã Quảng Long 06946
Huyện Hải Hà 201 Xã Đường Hoa 06949
Huyện Hải Hà 201 Xã Quảng Phong 06952
Huyện Hải Hà 201 Xã Cái Chiên 06967
Huyện Ba Chẽ 202 Thị trấn Ba Chẽ 06970 Thị trấn
Huyện Ba Chẽ 202 Xã Thanh Sơn 06973
Huyện Ba Chẽ 202 Xã Thanh Lâm 06976
Huyện Ba Chẽ 202 Xã Đạp Thanh 06979
Huyện Ba Chẽ 202 Xã Nam Sơn 06982
Huyện Ba Chẽ 202 Xã Lương Mông 06985
Huyện Ba Chẽ 202 Xã Đồn Đạc 06988
Huyện Ba Chẽ 202 Xã Minh Cầm 06991
Huyện Vân Đồn 203 Thị trấn Cái Rồng 06994 Thị trấn
Huyện Vân Đồn 203 Xã Đài Xuyên 06997
Huyện Vân Đồn 203 Xã Bình Dân 07000
Huyện Vân Đồn 203 Xã Vạn Yên 07003
Huyện Vân Đồn 203 Xã Minh Châu 07006
Huyện Vân Đồn 203 Xã Đoàn Kết 07009
Huyện Vân Đồn 203 Xã Hạ Long 07012
Huyện Vân Đồn 203 Xã Đông Xá 07015
Huyện Vân Đồn 203 Xã Bản Sen 07018
Huyện Vân Đồn 203 Xã Thắng Lợi 07021
Huyện Vân Đồn 203 Xã Quan Lạn 07024
Huyện Vân Đồn 203 Xã Ngọc Vừng 07027
Thị xã Đông Triều 205 Phường Mạo Khê 07069 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Phường Đông Triều 07072 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Xã An Sinh 07075
Thị xã Đông Triều 205 Xã Tràng Lương 07078
Thị xã Đông Triều 205 Xã Bình Khê 07081
Thị xã Đông Triều 205 Xã Việt Dân 07084
Thị xã Đông Triều 205 Xã Tân Việt 07087
Thị xã Đông Triều 205 Xã Bình Dương 07090
Thị xã Đông Triều 205 Phường Đức Chính 07093 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Phường Tràng An 07096 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Xã Nguyễn Huệ 07099
Thị xã Đông Triều 205 Xã Thủy An 07102
Thị xã Đông Triều 205 Phường Xuân Sơn 07105 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Xã Hồng Thái Tây 07108
Thị xã Đông Triều 205 Xã Hồng Thái Đông 07111
Thị xã Đông Triều 205 Phường Hoàng Quế 07114 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Phường Yên Thọ 07117 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Phường Hồng Phong 07120 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Phường Kim Sơn 07123 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Phường Hưng Đạo 07126 Phường
Thị xã Đông Triều 205 Xã Yên Đức 07129
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Quảng Yên 07132 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Đông Mai 07135 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Minh Thành 07138 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Xã Sông Khoai 07144
Thị xã Quảng Yên 206 Xã Hiệp Hòa 07147
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Cộng Hòa 07150 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Xã Tiền An 07153
Thị xã Quảng Yên 206 Xã Hoàng Tân 07156
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Tân An 07159 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Yên Giang 07162 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Nam Hoà 07165 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Hà An 07168 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Xã Cẩm La 07171
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Phong Hải 07174 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Yên Hải 07177 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Xã Liên Hòa 07180
Thị xã Quảng Yên 206 Phường Phong Cốc 07183 Phường
Thị xã Quảng Yên 206 Xã Liên Vị 07186
Thị xã Quảng Yên 206 Xã Tiền Phong 07189
Huyện Cô Tô 207 Thị trấn Cô Tô 07192 Thị trấn
Huyện Cô Tô 207 Xã Đồng Tiến 07195
Huyện Cô Tô 207 Xã Thanh Lân 07198