Tin Tổng Hợp

đề cương nghiên cứu khoa học là gì

Nếu bạn đã chọn một chủ đề nhưng vẫn chưa lập dàn ý cho nghiên cứu khoa học của mình về các chủ đề sẽ được đề cập trong bài tiểu luận của mình, bài viết này sẽ giúp bạn. Hãy cùng khóa luận việt học viết đề án nghiên cứu khoa học chuẩn nhất.

hinh-anh-de-cuong-nghien-cuu-khoa-hoc-1

Bạn đang xem: đề cương nghiên cứu khoa học là gì

1. Đề án nghiên cứu khoa học là gì?

đề xuất nghiên cứu khoa học là một kế hoạch được viết và xuất bản để tiến hành nghiên cứu ở giai đoạn đầu khi thực hiện bất kỳ chủ đề nghiên cứu nào. mô tả ngắn gọn lý do tại sao chủ đề được chọn, tính cấp thiết của chủ đề, phương pháp được sử dụng để nghiên cứu và các bước tiến hành nghiên cứu.

Tìm hiểu khoa học là một hoạt động tích cực, chủ động và có hệ thống của con người nhằm khám phá và giải thích thế giới xung quanh chúng ta. Đề cương của một bài nghiên cứu khoa học giống như một bản báo cáo xin phép nghiên cứu sinh tiến sĩ thực hiện nghiên cứu về một chủ đề nhất định.

2. hướng dẫn cách viết đề cương nghiên cứu khoa học

mục đích của dàn ý

giản đồ sẽ hiển thị:

 • đề tài nghiên cứu thú vị và hợp lý
 • khả năng hoàn thành tốt nghiên cứu của sinh viên.

Thông thường, chỉ cần đọc phần đầu của một nghiên cứu khoa học cũng có thể kiểm tra trình độ của người viết, vì vậy, sinh viên nên dành thời gian thích hợp cho phần giới thiệu.

nội dung nghiên cứu:

 • tên đề tài. càng cụ thể càng tốt.
 • giới thiệu

<3 nghiên cứu.

2.1. trình bày lý do tại sao chủ đề được chọn

Lý do chọn đề tài là phần thể hiện tính hợp lý của nghiên cứu, thể hiện rõ ý nghĩa của việc giải quyết vấn đề nói chung, đối với tổ chức / công ty và đối với cá nhân sinh viên nói riêng. .

hinh-anh-de-cuong-nghien-cuu-khoa-hoc-2

2.2. xác định vấn đề cần nghiên cứu

Trong đề án, cần xác định rõ vấn đề cần giải quyết trong cuộc điều tra. vấn đề nghiên cứu cần có tầm nhìn bao quát nhưng phải ứng dụng vào một lĩnh vực rất cụ thể. Vấn đề nghiên cứu không nên giới hạn trong mô tả hoặc báo cáo trường hợp, mà nên nghiên cứu từ thông tin mà học sinh có được với sự phản biện và phán đoán rõ ràng. Trong nghiên cứu, sinh viên phải xác định rõ vấn đề nghiên cứu ngay từ đầu và phải có khả năng giải thích nó.

Việc xác định vấn đề nghiên cứu có thể xuất phát từ những điểm chưa hoàn thiện, chưa được giải quyết về mặt lý thuyết và / hoặc những điểm nhạy cảm trong thực tế hiện tại nói chung, ở công ty / cơ sở mà sinh viên làm việc nói riêng.

Xem thêm: Công nhân là gì? tìm hiểu về ngành công nhân hiện nay

ví dụ: câu hỏi nghiên cứu cho chủ đề ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến cảm giác cam kết của tổ chức là “mức độ hài lòng của mức độ hài lòng với các thành phần của công việc như thế nào? Với mức độ gắn kết của tổ chức?”

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu, cần có các câu hỏi hướng dẫn. Ví dụ, với chủ đề trên, bạn có thể tham khảo các câu hỏi hướng dẫn sau:

 • Mô hình lý thuyết nào sẽ được lựa chọn cho cuộc điều tra? Tôi nên chọn thang đo nào để nghiên cứu?
 • Nhân viên có hài lòng trong công việc không? lý do? Có sự khác biệt về mức độ hài lòng của nhân viên theo giới tính, độ tuổi, trình độ, thâm niên hoặc cấp bậc trong công ty không? so với kết quả nghiên cứu trước đây?
 • Ý thức cam kết của nhân viên với tổ chức có cao không? lý do? Có sự khác biệt về mức độ cam kết với tổ chức của nhân viên theo giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn, thâm niên hoặc cấp bậc trong công ty không? so với kết quả nghiên cứu trước đây?
 • bạn nên tập trung vào giải pháp nào để nâng cao ý thức gắn kết tổ chức của nhân viên?
 • giải pháp, bạn nên tập trung vào những giải pháp nào để cải thiện sự hài lòng trong công việc của nhân viên trong bối cảnh tài nguyên hạn chế?

Người đọc có thể đánh giá sự hiểu biết và kiến ​​thức trước đây của học sinh thông qua định nghĩa vấn đề.

hinh-anh-de-cuong-nghien-cuu-khoa-hoc-4

2.3. phát triển mục đích của nghiên cứu trong đề cương

Mục đích của nghiên cứu là gì? Nghiên cứu cần thực hiện những nhiệm vụ chính nào để đạt được mục tiêu này?

ví dụ: chủ đề: “ảnh hưởng của phẩm chất lãnh đạo đối với cam kết của tổ chức”

thông qua một cuộc khảo sát với khoảng 300 nhân viên chính thức đang làm việc tại các tổ chức, công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm:

 • xác định các phẩm chất lãnh đạo được công nhận trong các giám đốc điều hành Việt Nam.
 • đo lường ảnh hưởng của các phẩm chất lãnh đạo đến sự tín nhiệm của lãnh đạo.
 • đo lường ảnh hưởng của uy tín lãnh đạo đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên.
 • đo lường ảnh hưởng của danh tiếng lãnh đạo đối với nhân viên cam kết với tổ chức.

2.4. phạm vi và giới hạn của nghiên cứu

Xác định rõ lĩnh vực nghiên cứu trong chủ đề, những gì sẽ được đưa vào nghiên cứu và những gì sẽ không được đưa vào nghiên cứu.

2.5. phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được trình bày trong sơ đồ là gì? Trước hết, những người tham gia phải nêu rõ các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để giải quyết vấn đề được đề cập trong phần “vấn đề nghiên cứu”. điều này là hoàn toàn cần thiết cho cuộc điều tra vì nó cho phép xác định những phương pháp điều tra nào sẽ được sử dụng để đạt được mục tiêu của cuộc điều tra.

Phương pháp nghiên cứu nên được xác định sớm trong giai đoạn nghiên cứu của nghiên cứu, cùng với việc lựa chọn các câu hỏi chính cần trả lời trong nghiên cứu được trình bày bằng các nhiệm vụ cụ thể (ví dụ: kiểm tra sự phát triển của lý thuyết cơ bản; thu thập thông tin, tổ chức và xử lý dữ liệu, v.v.).

Xem thêm: Khối T00, T01, T02, T03, T04, T05, T08 thi những gì?

nghiên cứu sau đại học cần trình bày và phát triển thông tin logic nhưng không phải là một tập hợp các ý tưởng đã có từ trước. Tất cả các thông tin và dữ liệu (chính hoặc phụ) được trình bày trong nghiên cứu chỉ hữu ích khi có kèm theo các nhận xét đánh giá của sinh viên. những người tham gia phải nêu rõ thông tin và dữ liệu này được sử dụng ở mức độ nào để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

ghi chú nêu rõ: nguồn thông tin, dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu (đặc biệt cho thông tin thứ cấp và chính).

xem thêm : bảng giá chi tiết của dịch vụ viết bài nghiên cứu khoa học

2.6. tầm quan trọng thực tế của nghiên cứu

(Phần này yêu cầu người tham gia hình dung rõ ràng về kết quả cụ thể mà cuộc điều tra sẽ mang lại.)

 • đóng góp lý thuyết
 • đóng góp thực tiễn

hinh-anh-de-cuong-nghien-cuu-khoa-hoc-5

2.7. sơ đồ cấu trúc nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học

học sinh phải chỉ rõ các khái niệm được sử dụng trong cuộc điều tra; các khái niệm được đo lường như thế nào; mối quan hệ giữa các khái niệm đã được thực hiện trong các nghiên cứu trong lĩnh vực này đã được thực hiện trước đây. do đó thiết lập các mô hình và giả thuyết nghiên cứu.

lưu ý rằng chỉ rõ vị trí của nghiên cứu liên quan đến kiến ​​thức sẵn có và các nghiên cứu đã thực hiện.

chẳng hạn, cơ sở lý thuyết cho chủ đề “ảnh hưởng của sự hài lòng trong công việc đến lòng trung thành và kết quả công việc của nhân viên trong các công ty vừa và nhỏ”.

 • các khái niệm nghiên cứu và phương pháp đo lường
 • mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu

2.8. tiến độ thực hiện

 • hoàn thành đề cương (tối đa sau 3 tuần)
 • điều tra cơ sở, lập bảng câu hỏi: 3 tuần.
 • trường hợp và thu thập và xử lý dữ liệu: 3 tuần.
 • viết bản thảo: 3 tuần.
 • toàn bộ luận án: 2 tuần.
 • viết tóm tắt, bảo vệ tiêu chuẩn: 2 tuần.

Bài viết trước đã cung cấp thông tin chi tiết về cách viết đề cương nghiên cứu khoa học. Tôi hy vọng bạn đọc đã có cái nhìn tổng quan về khái niệm lược đồ cũng như những lưu ý khi trình bày.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu phương pháp nghiên cứu khoa học do Luận văn Việt Nam biên soạn để tham khảo thêm về cách làm cũng như nộp bài nghiên cứu khoa học.

Trong quá trình viết luận văn nghiên cứu khoa học, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các bạn vui lòng liên hệ với Luận văn Việt qua số hotline: 0915 686 999 hoặc qua mail về địa chỉ: [email protected] . com để biết các mẹo và câu trả lời.

Xem thêm: Những lợi ích của hít thở sâu đúng cách với sức khỏe | Medlatec

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *