Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 9 huyện và 209 đơn vị hành chính cấp thị xã, trong đó có 10 huyện, 15 thị xã và 184 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Thọ Xương 07201 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Trần Nguyên Hãn 07204 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Ngô Quyền 07207 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Hoàng Văn Thụ 07210 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Trần Phú 07213 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Mỹ Độ 07216 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Lê Lợi 07219 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Xã Song Mai 07222
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Xương Giang 07225 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Đa Mai 07228 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Phường Dĩnh Kế 07231 Phường
Thành phố Bắc Giang 213 Xã Dĩnh Trì 07441
Thành phố Bắc Giang 213 Xã Tân Mỹ 07687
Thành phố Bắc Giang 213 Xã Đồng Sơn 07696
Thành phố Bắc Giang 213 Xã Tân Tiến 07699
Thành phố Bắc Giang 213 Xã Song Khê 07705
Huyện Yên Thế 215 Xã Đồng Tiến 07243
Huyện Yên Thế 215 Xã Canh Nậu 07246
Huyện Yên Thế 215 Xã Xuân Lương 07249
Huyện Yên Thế 215 Xã Tam Tiến 07252
Huyện Yên Thế 215 Xã Đồng Vương 07255
Huyện Yên Thế 215 Xã Đồng Hưu 07258
Huyện Yên Thế 215 Xã Đồng Tâm 07260
Huyện Yên Thế 215 Xã Tam Hiệp 07261
Huyện Yên Thế 215 Xã Tiến Thắng 07264
Huyện Yên Thế 215 Xã Hồng Kỳ 07267
Huyện Yên Thế 215 Xã Đồng Lạc 07270
Huyện Yên Thế 215 Xã Đông Sơn 07273
Huyện Yên Thế 215 Xã Tân Hiệp 07276
Huyện Yên Thế 215 Xã Hương Vĩ 07279
Huyện Yên Thế 215 Xã Đồng Kỳ 07282
Huyện Yên Thế 215 Xã An Thượng 07285
Huyện Yên Thế 215 Thị trấn Phồn Xương 07288 Thị trấn
Huyện Yên Thế 215 Xã Tân Sỏi 07291
Huyện Yên Thế 215 Thị trấn Bố Hạ 07294 Thị trấn
Huyện Tân Yên 216 Xã Lan Giới 07303
Huyện Tân Yên 216 Thị trấn Nhã Nam 07306 Thị trấn
Huyện Tân Yên 216 Xã Tân Trung 07309
Huyện Tân Yên 216 Xã Đại Hóa 07312
Huyện Tân Yên 216 Xã Quang Tiến 07315
Huyện Tân Yên 216 Xã Phúc Sơn 07318
Huyện Tân Yên 216 Xã An Dương 07321
Huyện Tân Yên 216 Xã Phúc Hòa 07324
Huyện Tân Yên 216 Xã Liên Sơn 07327
Huyện Tân Yên 216 Xã Hợp Đức 07330
Huyện Tân Yên 216 Xã Lam Cốt 07333
Huyện Tân Yên 216 Xã Cao Xá 07336
Huyện Tân Yên 216 Thị trấn Cao Thượng 07339 Thị trấn
Huyện Tân Yên 216 Xã Việt Ngọc 07342
Huyện Tân Yên 216 Xã Song Vân 07345
Huyện Tân Yên 216 Xã Ngọc Châu 07348
Huyện Tân Yên 216 Xã Ngọc Vân 07351
Huyện Tân Yên 216 Xã Việt Lập 07354
Huyện Tân Yên 216 Xã Liên Chung 07357
Huyện Tân Yên 216 Xã Ngọc Thiện 07360
Huyện Tân Yên 216 Xã Ngọc Lý 07363
Huyện Tân Yên 216 Xã Quế Nham 07366
Huyện Lạng Giang 217 Thị trấn Vôi 07375 Thị trấn
Huyện Lạng Giang 217 Xã Nghĩa Hòa 07378
Huyện Lạng Giang 217 Xã Nghĩa Hưng 07381
Huyện Lạng Giang 217 Xã Quang Thịnh 07384
Huyện Lạng Giang 217 Xã Hương Sơn 07387
Huyện Lạng Giang 217 Xã Đào Mỹ 07390
Huyện Lạng Giang 217 Xã Tiên Lục 07393
Huyện Lạng Giang 217 Xã An Hà 07396
Huyện Lạng Giang 217 Thị trấn Kép 07399 Thị trấn
Huyện Lạng Giang 217 Xã Mỹ Hà 07402
Huyện Lạng Giang 217 Xã Hương Lạc 07405
Huyện Lạng Giang 217 Xã Dương Đức 07408
Huyện Lạng Giang 217 Xã Tân Thanh 07411
Huyện Lạng Giang 217 Xã Yên Mỹ 07414
Huyện Lạng Giang 217 Xã Tân Hưng 07417
Huyện Lạng Giang 217 Xã Mỹ Thái 07420
Huyện Lạng Giang 217 Xã Xương Lâm 07426
Huyện Lạng Giang 217 Xã Xuân Hương 07429
Huyện Lạng Giang 217 Xã Tân Dĩnh 07432
Huyện Lạng Giang 217 Xã Đại Lâm 07435
Huyện Lạng Giang 217 Xã Thái Đào 07438
Huyện Lục Nam 218 Thị trấn Đồi Ngô 07444 Thị trấn
Huyện Lục Nam 218 Xã Đông Hưng 07450
Huyện Lục Nam 218 Xã Đông Phú 07453
Huyện Lục Nam 218 Xã Tam Dị 07456
Huyện Lục Nam 218 Xã Bảo Sơn 07459
Huyện Lục Nam 218 Xã Bảo Đài 07462
Huyện Lục Nam 218 Xã Thanh Lâm 07465
Huyện Lục Nam 218 Xã Tiên Nha 07468
Huyện Lục Nam 218 Xã Trường Giang 07471
Huyện Lục Nam 218 Xã Phương Sơn 07477
Huyện Lục Nam 218 Xã Chu Điện 07480
Huyện Lục Nam 218 Xã Cương Sơn 07483
Huyện Lục Nam 218 Xã Nghĩa Phương 07486
Huyện Lục Nam 218 Xã Vô Tranh 07489
Huyện Lục Nam 218 Xã Bình Sơn 07492
Huyện Lục Nam 218 Xã Lan Mẫu 07495
Huyện Lục Nam 218 Xã Yên Sơn 07498
Huyện Lục Nam 218 Xã Khám Lạng 07501
Huyện Lục Nam 218 Xã Huyền Sơn 07504
Huyện Lục Nam 218 Xã Trường Sơn 07507
Huyện Lục Nam 218 Xã Lục Sơn 07510
Huyện Lục Nam 218 Xã Bắc Lũng 07513
Huyện Lục Nam 218 Xã Vũ Xá 07516
Huyện Lục Nam 218 Xã Cẩm Lý 07519
Huyện Lục Nam 218 Xã Đan Hội 07522
Huyện Lục Ngạn 219 Thị trấn Chũ 07525 Thị trấn
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Cấm Sơn 07528
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Tân Sơn 07531
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Phong Minh 07534
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Phong Vân 07537
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Xa Lý 07540
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Hộ Đáp 07543
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Sơn Hải 07546
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Thanh Hải 07549
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Kiên Lao 07552
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Biên Sơn 07555
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Kiên Thành 07558
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Hồng Giang 07561
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Kim Sơn 07564
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Tân Hoa 07567
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Giáp Sơn 07570
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Biển Động 07573
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Quý Sơn 07576
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Trù Hựu 07579
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Phì Điền 07582
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Tân Quang 07588
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Đồng Cốc 07591
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Tân Lập 07594
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Phú Nhuận 07597
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Mỹ An 07600
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Nam Dương 07603
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Tân Mộc 07606
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Đèo Gia 07609
Huyện Lục Ngạn 219 Xã Phượng Sơn 07612
Huyện Sơn Động 220 Thị trấn An Châu 07615 Thị trấn
Huyện Sơn Động 220 Thị trấn Tây Yên Tử 07616 Thị trấn
Huyện Sơn Động 220 Xã Vân Sơn 07621
Huyện Sơn Động 220 Xã Hữu Sản 07624
Huyện Sơn Động 220 Xã Đại Sơn 07627
Huyện Sơn Động 220 Xã Phúc Sơn 07630
Huyện Sơn Động 220 Xã Giáo Liêm 07636
Huyện Sơn Động 220 Xã Cẩm Đàn 07642
Huyện Sơn Động 220 Xã An Lạc 07645
Huyện Sơn Động 220 Xã Vĩnh An 07648
Huyện Sơn Động 220 Xã Yên Định 07651
Huyện Sơn Động 220 Xã Lệ Viễn 07654
Huyện Sơn Động 220 Xã An Bá 07660
Huyện Sơn Động 220 Xã Tuấn Đạo 07663
Huyện Sơn Động 220 Xã Dương Hưu 07666
Huyện Sơn Động 220 Xã Long Sơn 07672
Huyện Sơn Động 220 Xã Thanh Luận 07678
Huyện Yên Dũng 221 Thị trấn Nham Biền 07681 Thị trấn
Huyện Yên Dũng 221 Thị trấn Tân An 07682 Thị trấn
Huyện Yên Dũng 221 Xã Lão Hộ 07684
Huyện Yên Dũng 221 Xã Hương Gián 07690
Huyện Yên Dũng 221 Xã Quỳnh Sơn 07702
Huyện Yên Dũng 221 Xã Nội Hoàng 07708
Huyện Yên Dũng 221 Xã Tiền Phong 07711
Huyện Yên Dũng 221 Xã Xuân Phú 07714
Huyện Yên Dũng 221 Xã Tân Liễu 07717
Huyện Yên Dũng 221 Xã Trí Yên 07720
Huyện Yên Dũng 221 Xã Lãng Sơn 07723
Huyện Yên Dũng 221 Xã Yên Lư 07726
Huyện Yên Dũng 221 Xã Tiến Dũng 07729
Huyện Yên Dũng 221 Xã Đức Giang 07735
Huyện Yên Dũng 221 Xã Cảnh Thụy 07738
Huyện Yên Dũng 221 Xã Tư Mại 07741
Huyện Yên Dũng 221 Xã Đồng Việt 07747
Huyện Yên Dũng 221 Xã Đồng Phúc 07750
Huyện Việt Yên 222 Xã Thượng Lan 07759
Huyện Việt Yên 222 Xã Việt Tiến 07762
Huyện Việt Yên 222 Xã Nghĩa Trung 07765
Huyện Việt Yên 222 Xã Minh Đức 07768
Huyện Việt Yên 222 Xã Hương Mai 07771
Huyện Việt Yên 222 Xã Tự Lạn 07774
Huyện Việt Yên 222 Thị trấn Bích Động 07777 Thị trấn
Huyện Việt Yên 222 Xã Trung Sơn 07780
Huyện Việt Yên 222 Xã Hồng Thái 07783
Huyện Việt Yên 222 Xã Tiên Sơn 07786
Huyện Việt Yên 222 Xã Tăng Tiến 07789
Huyện Việt Yên 222 Xã Quảng Minh 07792
Huyện Việt Yên 222 Thị trấn Nếnh 07795 Thị trấn
Huyện Việt Yên 222 Xã Ninh Sơn 07798
Huyện Việt Yên 222 Xã Vân Trung 07801
Huyện Việt Yên 222 Xã Vân Hà 07804
Huyện Việt Yên 222 Xã Quang Châu 07807
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Đồng Tân 07813
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Thanh Vân 07816
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Hoàng Lương 07819
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Hoàng Vân 07822
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Hoàng Thanh 07825
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Hoàng An 07828
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Ngọc Sơn 07831
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Thái Sơn 07834
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Hòa Sơn 07837
Huyện Hiệp Hòa 223 Thị trấn Thắng 07840 Thị trấn
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Quang Minh 07843
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Lương Phong 07846
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Hùng Sơn 07849
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Đại Thành 07852
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Thường Thắng 07855
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Hợp Thịnh 07858
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Danh Thắng 07861
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Mai Trung 07864
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Đoan Bái 07867
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Bắc Lý 07870
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Xuân Cẩm 07873
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Hương Lâm 07876
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Đông Lỗ 07879
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Châu Minh 07882
Huyện Hiệp Hòa 223 Xã Mai Đình 07885