Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 3 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện, 91 đơn vị hành chính cấp thị xã gồm 45 huyện, 5 thị xã và 41 thị trấn.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Hiệp Thành 25741 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Phú Lợi 25744 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Phú Cường 25747 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Phú Hòa 25750 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Phú Thọ 25753 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Chánh Nghĩa 25756 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Định Hoà 25759 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Hoà Phú 25760 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Phú Mỹ 25762 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Phú Tân 25763 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Tân An 25765 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Hiệp An 25768 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Tương Bình Hiệp 25771 Phường
Thành phố Thủ Dầu Một 718 Phường Chánh Mỹ 25774 Phường
Huyện Bàu Bàng 719 Xã Trừ Văn Thố 25816
Huyện Bàu Bàng 719 Xã Cây Trường II 25819
Huyện Bàu Bàng 719 Thị trấn Lai Uyên 25822 Thị trấn
Huyện Bàu Bàng 719 Xã Tân Hưng 25825
Huyện Bàu Bàng 719 Xã Long Nguyên 25828
Huyện Bàu Bàng 719 Xã Hưng Hòa 25831
Huyện Bàu Bàng 719 Xã Lai Hưng 25834
Huyện Dầu Tiếng 720 Thị trấn Dầu Tiếng 25777 Thị trấn
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Minh Hoà 25780
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Minh Thạnh 25783
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Minh Tân 25786
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Định An 25789
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Long Hoà 25792
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Định Thành 25795
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Định Hiệp 25798
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã An Lập 25801
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Long Tân 25804
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Thanh An 25807
Huyện Dầu Tiếng 720 Xã Thanh Tuyền 25810
Thị xã Bến Cát 721 Phường Mỹ Phước 25813 Phường
Thị xã Bến Cát 721 Phường Chánh Phú Hòa 25837 Phường
Thị xã Bến Cát 721 Xã An Điền 25840
Thị xã Bến Cát 721 Xã An Tây 25843
Thị xã Bến Cát 721 Phường Thới Hòa 25846 Phường
Thị xã Bến Cát 721 Phường Hòa Lợi 25849 Phường
Thị xã Bến Cát 721 Phường Tân Định 25852 Phường
Thị xã Bến Cát 721 Xã Phú An 25855
Huyện Phú Giáo 722 Thị trấn Phước Vĩnh 25858 Thị trấn
Huyện Phú Giáo 722 Xã An Linh 25861
Huyện Phú Giáo 722 Xã Phước Sang 25864
Huyện Phú Giáo 722 Xã An Thái 25865
Huyện Phú Giáo 722 Xã An Long 25867
Huyện Phú Giáo 722 Xã An Bình 25870
Huyện Phú Giáo 722 Xã Tân Hiệp 25873
Huyện Phú Giáo 722 Xã Tam Lập 25876
Huyện Phú Giáo 722 Xã Tân Long 25879
Huyện Phú Giáo 722 Xã Vĩnh Hoà 25882
Huyện Phú Giáo 722 Xã Phước Hoà 25885
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Uyên Hưng 25888 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Tân Phước Khánh 25891 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Vĩnh Tân 25912 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Hội Nghĩa 25915 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Tân Hiệp 25920 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Khánh Bình 25921 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Phú Chánh 25924 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Xã Bạch Đằng 25930
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Tân Vĩnh Hiệp 25933 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Thạnh Phước 25936 Phường
Thị xã Tân Uyên 723 Xã Thạnh Hội 25937
Thị xã Tân Uyên 723 Phường Thái Hòa 25939 Phường
Thành phố Dĩ An 724 Phường Dĩ An 25942 Phường
Thành phố Dĩ An 724 Phường Tân Bình 25945 Phường
Thành phố Dĩ An 724 Phường Tân Đông Hiệp 25948 Phường
Thành phố Dĩ An 724 Phường Bình An 25951 Phường
Thành phố Dĩ An 724 Phường Bình Thắng 25954 Phường
Thành phố Dĩ An 724 Phường Đông Hòa 25957 Phường
Thành phố Dĩ An 724 Phường An Bình 25960 Phường
Thành phố Thuận An 725 Phường An Thạnh 25963 Phường
Thành phố Thuận An 725 Phường Lái Thiêu 25966 Phường
Thành phố Thuận An 725 Phường Bình Chuẩn 25969 Phường
Thành phố Thuận An 725 Phường Thuận Giao 25972 Phường
Thành phố Thuận An 725 Phường An Phú 25975 Phường
Thành phố Thuận An 725 Phường Hưng Định 25978 Phường
Thành phố Thuận An 725 Xã An Sơn 25981
Thành phố Thuận An 725 Phường Bình Nhâm 25984 Phường
Thành phố Thuận An 725 Phường Bình Hòa 25987 Phường
Thành phố Thuận An 725 Phường Vĩnh Phú 25990 Phường
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Tân Định 25894
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Bình Mỹ 25897
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Tân Bình 25900
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Tân Lập 25903
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Thị trấn Tân Thành 25906 Thị trấn
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Đất Cuốc 25907
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Hiếu Liêm 25908
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Lạc An 25909
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Tân Mỹ 25918
Huyện Bắc Tân Uyên 726 Xã Thường Tân 25927