Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Về mặt hành chính, thành phố được chia thành 19 quận và 5 huyện. Trong đó, có 322 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 259 huyện, 58 xã và 5 thị trấn.

Năm 1995, Hệ thống hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số 976 địa chỉ, trong đó có 47 địa chỉ cấp trung ương, 73 địa chỉ cấp thành phố trực thuộc Trung ương, 549 địa chỉ cấp huyện và 307 địa chỉ cấp quận, huyện, thị xã. Các tổ chức chính trị, lớn, bao gồm cả trung ương và thành phố trực thuộc trung ương có 291 địa chỉ, đơn vị sự nghiệp có 2.719 địa chỉ.

Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp
Quận 1 760 Phường Tân Định 26734 Phường
Quận 1 760 Phường Đa Kao 26737 Phường
Quận 1 760 Phường Bến Nghé 26740 Phường
Quận 1 760 Phường Bến Thành 26743 Phường
Quận 1 760 Phường Nguyễn Thái Bình 26746 Phường
Quận 1 760 Phường Phạm Ngũ Lão 26749 Phường
Quận 1 760 Phường Cầu Ông Lãnh 26752 Phường
Quận 1 760 Phường Cô Giang 26755 Phường
Quận 1 760 Phường Nguyễn Cư Trinh 26758 Phường
Quận 1 760 Phường Cầu Kho 26761 Phường
Quận 12 761 Phường Thạnh Xuân 26764 Phường
Quận 12 761 Phường Thạnh Lộc 26767 Phường
Quận 12 761 Phường Hiệp Thành 26770 Phường
Quận 12 761 Phường Thới An 26773 Phường
Quận 12 761 Phường Tân Chánh Hiệp 26776 Phường
Quận 12 761 Phường An Phú Đông 26779 Phường
Quận 12 761 Phường Tân Thới Hiệp 26782 Phường
Quận 12 761 Phường Trung Mỹ Tây 26785 Phường
Quận 12 761 Phường Tân Hưng Thuận 26787 Phường
Quận 12 761 Phường Đông Hưng Thuận 26788 Phường
Quận 12 761 Phường Tân Thới Nhất 26791 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 15 26869 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 13 26872 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 17 26875 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 6 26876 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 16 26878 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 12 26881 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 14 26882 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 10 26884 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 05 26887 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 07 26890 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 04 26893 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 01 26896 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 9 26897 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 8 26898 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 11 26899 Phường
Quận Gò Vấp 764 Phường 03 26902 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 13 26905 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 11 26908 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 27 26911 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 26 26914 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 12 26917 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 25 26920 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 05 26923 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 07 26926 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 24 26929 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 06 26932 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 14 26935 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 15 26938 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 02 26941 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 01 26944 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 03 26947 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 17 26950 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 21 26953 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 22 26956 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 19 26959 Phường
Quận Bình Thạnh 765 Phường 28 26962 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 02 26965 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 04 26968 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 12 26971 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 13 26974 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 01 26977 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 03 26980 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 11 26983 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 07 26986 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 05 26989 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 10 26992 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 06 26995 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 08 26998 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 09 27001 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 14 27004 Phường
Quận Tân Bình 766 Phường 15 27007 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Tân Sơn Nhì 27010 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Tây Thạnh 27013 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Sơn Kỳ 27016 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Tân Quý 27019 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Tân Thành 27022 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Phú Thọ Hòa 27025 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Phú Thạnh 27028 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Phú Trung 27031 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Hòa Thạnh 27034 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Hiệp Tân 27037 Phường
Quận Tân Phú 767 Phường Tân Thới Hòa 27040 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 04 27043 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 05 27046 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 09 27049 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 07 27052 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 03 27055 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 01 27058 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 02 27061 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 08 27064 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 15 27067 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 10 27070 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 11 27073 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 17 27076 Phường
Quận Phú Nhuận 768 Phường 13 27085 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Linh Xuân 26794 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Bình Chiểu 26797 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Linh Trung 26800 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Tam Bình 26803 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Tam Phú 26806 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Hiệp Bình Phước 26809 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Hiệp Bình Chánh 26812 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Linh Chiểu 26815 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Linh Tây 26818 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Linh Đông 26821 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Bình Thọ 26824 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Trường Thọ 26827 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Long Bình 26830 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Long Thạnh Mỹ 26833 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Tân Phú 26836 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Hiệp Phú 26839 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Tăng Nhơn Phú A 26842 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Tăng Nhơn Phú B 26845 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Phước Long B 26848 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Phước Long A 26851 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Trường Thạnh 26854 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Long Phước 26857 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Long Trường 26860 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Phước Bình 26863 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Phú Hữu 26866 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Thảo Điền 27088 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường An Phú 27091 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường An Khánh 27094 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Bình Trưng Đông 27097 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Bình Trưng Tây 27100 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Cát Lái 27109 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Thạnh Mỹ Lợi 27112 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường An Lợi Đông 27115 Phường
Thành phố Thủ Đức 769 Phường Thủ Thiêm 27118 Phường
Quận 3 770 Phường 14 27127 Phường
Quận 3 770 Phường 12 27130 Phường
Quận 3 770 Phường 11 27133 Phường
Quận 3 770 Phường 13 27136 Phường
Quận 3 770 Phường Võ Thị Sáu 27139 Phường
Quận 3 770 Phường 09 27142 Phường
Quận 3 770 Phường 10 27145 Phường
Quận 3 770 Phường 04 27148 Phường
Quận 3 770 Phường 05 27151 Phường
Quận 3 770 Phường 03 27154 Phường
Quận 3 770 Phường 02 27157 Phường
Quận 3 770 Phường 01 27160 Phường
Quận 10 771 Phường 15 27163 Phường
Quận 10 771 Phường 13 27166 Phường
Quận 10 771 Phường 14 27169 Phường
Quận 10 771 Phường 12 27172 Phường
Quận 10 771 Phường 11 27175 Phường
Quận 10 771 Phường 10 27178 Phường
Quận 10 771 Phường 09 27181 Phường
Quận 10 771 Phường 01 27184 Phường
Quận 10 771 Phường 08 27187 Phường
Quận 10 771 Phường 02 27190 Phường
Quận 10 771 Phường 04 27193 Phường
Quận 10 771 Phường 07 27196 Phường
Quận 10 771 Phường 05 27199 Phường
Quận 10 771 Phường 06 27202 Phường
Quận 11 772 Phường 15 27208 Phường
Quận 11 772 Phường 05 27211 Phường
Quận 11 772 Phường 14 27214 Phường
Quận 11 772 Phường 11 27217 Phường
Quận 11 772 Phường 03 27220 Phường
Quận 11 772 Phường 10 27223 Phường
Quận 11 772 Phường 13 27226 Phường
Quận 11 772 Phường 08 27229 Phường
Quận 11 772 Phường 09 27232 Phường
Quận 11 772 Phường 12 27235 Phường
Quận 11 772 Phường 07 27238 Phường
Quận 11 772 Phường 06 27241 Phường
Quận 11 772 Phường 04 27244 Phường
Quận 11 772 Phường 01 27247 Phường
Quận 11 772 Phường 02 27250 Phường
Quận 11 772 Phường 16 27253 Phường
Quận 4 773 Phường 13 27259 Phường
Quận 4 773 Phường 09 27262 Phường
Quận 4 773 Phường 06 27265 Phường
Quận 4 773 Phường 08 27268 Phường
Quận 4 773 Phường 10 27271 Phường
Quận 4 773 Phường 18 27277 Phường
Quận 4 773 Phường 14 27280 Phường
Quận 4 773 Phường 04 27283 Phường
Quận 4 773 Phường 03 27286 Phường
Quận 4 773 Phường 16 27289 Phường
Quận 4 773 Phường 02 27292 Phường
Quận 4 773 Phường 15 27295 Phường
Quận 4 773 Phường 01 27298 Phường
Quận 5 774 Phường 04 27301 Phường
Quận 5 774 Phường 09 27304 Phường
Quận 5 774 Phường 03 27307 Phường
Quận 5 774 Phường 12 27310 Phường
Quận 5 774 Phường 02 27313 Phường
Quận 5 774 Phường 08 27316 Phường
Quận 5 774 Phường 07 27322 Phường
Quận 5 774 Phường 01 27325 Phường
Quận 5 774 Phường 11 27328 Phường
Quận 5 774 Phường 14 27331 Phường
Quận 5 774 Phường 05 27334 Phường
Quận 5 774 Phường 06 27337 Phường
Quận 5 774 Phường 10 27340 Phường
Quận 5 774 Phường 13 27343 Phường
Quận 6 775 Phường 14 27346 Phường
Quận 6 775 Phường 13 27349 Phường
Quận 6 775 Phường 09 27352 Phường
Quận 6 775 Phường 06 27355 Phường
Quận 6 775 Phường 12 27358 Phường
Quận 6 775 Phường 05 27361 Phường
Quận 6 775 Phường 11 27364 Phường
Quận 6 775 Phường 02 27367 Phường
Quận 6 775 Phường 01 27370 Phường
Quận 6 775 Phường 04 27373 Phường
Quận 6 775 Phường 08 27376 Phường
Quận 6 775 Phường 03 27379 Phường
Quận 6 775 Phường 07 27382 Phường
Quận 6 775 Phường 10 27385 Phường
Quận 8 776 Phường 08 27388 Phường
Quận 8 776 Phường 02 27391 Phường
Quận 8 776 Phường 01 27394 Phường
Quận 8 776 Phường 03 27397 Phường
Quận 8 776 Phường 11 27400 Phường
Quận 8 776 Phường 09 27403 Phường
Quận 8 776 Phường 10 27406 Phường
Quận 8 776 Phường 04 27409 Phường
Quận 8 776 Phường 13 27412 Phường
Quận 8 776 Phường 12 27415 Phường
Quận 8 776 Phường 05 27418 Phường
Quận 8 776 Phường 14 27421 Phường
Quận 8 776 Phường 06 27424 Phường
Quận 8 776 Phường 15 27427 Phường
Quận 8 776 Phường 16 27430 Phường
Quận 8 776 Phường 07 27433 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường Bình Hưng Hòa 27436 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường Bình Hưng Hoà A 27439 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường Bình Hưng Hoà B 27442 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường Bình Trị Đông 27445 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường Bình Trị Đông A 27448 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường Bình Trị Đông B 27451 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường Tân Tạo 27454 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường Tân Tạo A 27457 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường An Lạc 27460 Phường
Quận Bình Tân 777 Phường An Lạc A 27463 Phường
Quận 7 778 Phường Tân Thuận Đông 27466 Phường
Quận 7 778 Phường Tân Thuận Tây 27469 Phường
Quận 7 778 Phường Tân Kiểng 27472 Phường
Quận 7 778 Phường Tân Hưng 27475 Phường
Quận 7 778 Phường Bình Thuận 27478 Phường
Quận 7 778 Phường Tân Quy 27481 Phường
Quận 7 778 Phường Phú Thuận 27484 Phường
Quận 7 778 Phường Tân Phú 27487 Phường
Quận 7 778 Phường Tân Phong 27490 Phường
Quận 7 778 Phường Phú Mỹ 27493 Phường
Huyện Củ Chi 783 Thị trấn Củ Chi 27496 Thị trấn
Huyện Củ Chi 783 Xã Phú Mỹ Hưng 27499
Huyện Củ Chi 783 Xã An Phú 27502
Huyện Củ Chi 783 Xã Trung Lập Thượng 27505
Huyện Củ Chi 783 Xã An Nhơn Tây 27508
Huyện Củ Chi 783 Xã Nhuận Đức 27511
Huyện Củ Chi 783 Xã Phạm Văn Cội 27514
Huyện Củ Chi 783 Xã Phú Hòa Đông 27517
Huyện Củ Chi 783 Xã Trung Lập Hạ 27520
Huyện Củ Chi 783 Xã Trung An 27523
Huyện Củ Chi 783 Xã Phước Thạnh 27526
Huyện Củ Chi 783 Xã Phước Hiệp 27529
Huyện Củ Chi 783 Xã Tân An Hội 27532
Huyện Củ Chi 783 Xã Phước Vĩnh An 27535
Huyện Củ Chi 783 Xã Thái Mỹ 27538
Huyện Củ Chi 783 Xã Tân Thạnh Tây 27541
Huyện Củ Chi 783 Xã Hòa Phú 27544
Huyện Củ Chi 783 Xã Tân Thạnh Đông 27547
Huyện Củ Chi 783 Xã Bình Mỹ 27550
Huyện Củ Chi 783 Xã Tân Phú Trung 27553
Huyện Củ Chi 783 Xã Tân Thông Hội 27556
Huyện Hóc Môn 784 Thị trấn Hóc Môn 27559 Thị trấn
Huyện Hóc Môn 784 Xã Tân Hiệp 27562
Huyện Hóc Môn 784 Xã Nhị Bình 27565
Huyện Hóc Môn 784 Xã Đông Thạnh 27568
Huyện Hóc Môn 784 Xã Tân Thới Nhì 27571
Huyện Hóc Môn 784 Xã Thới Tam Thôn 27574
Huyện Hóc Môn 784 Xã Xuân Thới Sơn 27577
Huyện Hóc Môn 784 Xã Tân Xuân 27580
Huyện Hóc Môn 784 Xã Xuân Thới Đông 27583
Huyện Hóc Môn 784 Xã Trung Chánh 27586
Huyện Hóc Môn 784 Xã Xuân Thới Thượng 27589
Huyện Hóc Môn 784 Xã Bà Điểm 27592
Huyện Bình Chánh 785 Thị trấn Tân Túc 27595 Thị trấn
Huyện Bình Chánh 785 Xã Phạm Văn Hai 27598
Huyện Bình Chánh 785 Xã Vĩnh Lộc A 27601
Huyện Bình Chánh 785 Xã Vĩnh Lộc B 27604
Huyện Bình Chánh 785 Xã Bình Lợi 27607
Huyện Bình Chánh 785 Xã Lê Minh Xuân 27610
Huyện Bình Chánh 785 Xã Tân Nhựt 27613
Huyện Bình Chánh 785 Xã Tân Kiên 27616
Huyện Bình Chánh 785 Xã Bình Hưng 27619
Huyện Bình Chánh 785 Xã Phong Phú 27622
Huyện Bình Chánh 785 Xã An Phú Tây 27625
Huyện Bình Chánh 785 Xã Hưng Long 27628
Huyện Bình Chánh 785 Xã Đa Phước 27631
Huyện Bình Chánh 785 Xã Tân Quý Tây 27634
Huyện Bình Chánh 785 Xã Bình Chánh 27637
Huyện Bình Chánh 785 Xã Quy Đức 27640
Huyện Nhà Bè 786 Thị trấn Nhà Bè 27643 Thị trấn
Huyện Nhà Bè 786 Xã Phước Kiển 27646
Huyện Nhà Bè 786 Xã Phước Lộc 27649
Huyện Nhà Bè 786 Xã Nhơn Đức 27652
Huyện Nhà Bè 786 Xã Phú Xuân 27655
Huyện Nhà Bè 786 Xã Long Thới 27658
Huyện Nhà Bè 786 Xã Hiệp Phước 27661
Huyện Cần Giờ 787 Thị trấn Cần Thạnh 27664 Thị trấn
Huyện Cần Giờ 787 Xã Bình Khánh 27667
Huyện Cần Giờ 787 Xã Tam Thôn Hiệp 27670
Huyện Cần Giờ 787 Xã An Thới Đông 27673
Huyện Cần Giờ 787 Xã Thạnh An 27676
Huyện Cần Giờ 787 Xã Long Hòa 27679
Huyện Cần Giờ 787 Xã Lý Nhơn 27682

Lưu ý: Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam Về mặt hành chính, thành phố được chia thành 1 thành phố, 16 quận