Tin Tổng Hợp

Income là gì?

thu nhập là một trong những từ tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất hiện nay. tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ luật liên quan đến chủ đề này.

Vì lý do này, hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số nội dung liên quan đến chủ đề: thu nhập?

Bạn đang xem: Income là gì

Doanh thu là gì?

thu nhập được dịch từ tiếng Anh là thu nhập.

Thu nhập là số tiền mà một người, công ty hoặc nền kinh tế nói chung nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ một công việc, dịch vụ hoặc hoạt động. thu nhập có thể bao gồm các khoản như tiền công, tiền lương, tiền cho thuê tài sản, lợi nhuận kinh doanh.

Thu nhập có thể kiếm được từ nhiều nguồn khác nhau, có thể là từ công việc, từ việc sở hữu các giấy tờ thừa kế có giá trị, được tặng cho …

Doanh thu là gì? đã được chúng tôi giải đáp. Vậy thu nhập được định nghĩa như thế nào trong tiếng Anh?

thu nhập là số tiền được đo lường chung mà một người, công ty hoặc nền kinh tế nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ một công việc, dịch vụ hoặc hoạt động.

– một số cụm từ liên quan đến thu nhập:

+ thu nhập thực tế: thu nhập hiệu quả.

+ thu nhập tổng hợp: thu nhập chung.

Xem thêm: Data Analyst là gì? Yếu tố cần để trở thành một Data Analyst giỏi

+ tiền thuê hàng năm: tiền thuê hàng năm.

+ irpf miễn phí: không có irpf.

+ tổng thu nhập quốc dân: tổng thu nhập quốc dân (gni).

+ nhà ở thu nhập thấp: nhà ở thu nhập thấp.

income la gi

thu nhập chịu thuế và miễn thuế đối với doanh nghiệp

thứ nhất: thu nhập chịu thuế đối với công ty

dựa trên các quy định tại điều 3 – luật doanh nghiệp ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại văn bản số 14 / vbhn-vpqh, các quy định về thu nhập chịu thuế, cụ thể:

– thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ sản xuất và tiếp thị hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.

– Thu nhập khác bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ bán bất động sản, bán dự án đầu tư, bán quyền tham gia dự án đầu tư, bán quyền thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, bao gồm cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ việc bán, cho thuê hoặc thanh lý tài sản, bao gồm cả giấy tờ có giá; thu lãi tiền gửi, tiền cho vay, các khoản ngoại lệ; các khoản nợ phải thu khó đòi đã xóa nợ nay có khả năng thu hồi; các khoản phải thu không xác định được chủ sở hữu; thu nhập kinh doanh năm trước và thu nhập khác bị bỏ qua.

– Các công ty Việt Nam đầu tư ra nước ngoài chuyển thu nhập sau khi nộp thuế doanh nghiệp ở nước ngoài về Việt Nam đối với các nước mà Việt Nam đã hai lần ký Hiệp định tránh thuế thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; Đối với các nước mà Việt Nam chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần, trường hợp đánh thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà công ty về với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì sẽ bị tính phần chênh lệch. tính thuế theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ Hai: thu nhập kinh doanh miễn thuế

dựa trên điều 4 – luật doanh nghiệp ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại văn bản số 14 / vbhn-vpqh, các quy định về thu nhập chịu thuế, cụ thể:

– Thu nhập từ hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản và diêm nghiệp của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc sinh sống vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập kinh doanh từ trồng trọt, chăn nuôi, chăn nuôi, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; thu thập từ các hoạt động đánh bắt cá.

Xem thêm: Công cụ quản lý dự án | Hệ thống quản lý dự án – Zoho Projects

– thu nhập từ việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp.

– được tổng hợp từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

– thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng sản xuất, thương mại hóa hàng hóa, dịch vụ của các công ty có 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người tàn tật, người sau cai nghiện ma túy hoặc bị nhiễm vi rút gây suy giảm miễn dịch mắc phải ( hiv / AIDS) và có số lượng nhân viên trung bình trong một năm từ hai mươi trở lên, không bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính và bất động sản.

– thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

– thu nhập được phân phối theo cách góp vốn, liên doanh hoặc liên kết với các công ty quốc gia, nộp trước thuế thu nhập doanh nghiệp theo các điều khoản của luật này.

– Khoản tài trợ nhận được sẽ được sử dụng cho các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và các hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

– thu nhập từ việc chuyển nhượng các chứng chỉ giảm phát thải (cers) từ các công ty đã được cấp chứng chỉ giảm phát thải.

– Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ do Ngân hàng Phát triển Nhà nước Việt Nam giao trong hoạt động đầu tư và tín dụng phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác của ngân hàng chính sách xã hội; thu nhập từ quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của nhà nước hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định của pháp luật, thu nhập từ tổ chức mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức của Việt Nam tín dụng.

– một phần toàn bộ thu nhập của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và các lĩnh vực xã hội hóa khác được để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của pháp luật về chuyển công nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và các lĩnh vực xã hội hóa khác; một phần thu nhập tạo thành vốn chủ sở hữu chưa phân chia của các hợp tác xã được tạo thành và hoạt động theo luật hợp tác xã.

– thu nhập từ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, doanh thu là gì? chúng tôi đã giải đáp chi tiết trong phần đầu tiên của bài viết hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra các quy định của pháp luật liên quan đến thu nhập chịu thuế và miễn thuế của các công ty.

Xem thêm: Chuyện kinh điển về thất bại của Li-Ning: Thua đau ở Mỹ, mất luôn sân nhà Trung Quốc, tất cả chỉ vì ảo tưởng sức mạnh quá đà!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *