Người nước ngoài mua căn hộ, chung cư tại Việt Nam cần lưu ý những gì?

  01/11/2018 | 10:05

Điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam

  • Phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam.
  • Không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Những hình thức sở hữu nhà ở của cá nhân người nước ngoài:

  • Mua.
  • Thuê mua.
  • Nhận tặng, nhận cho, nhận thừa kế.

Nao gồm chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

Ảnh minh họa

Điều kiện để người nước ngoài được sở hữu nhà ở:

– Đối với chung cư:

  • Cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa chung cư.
  • Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương khu vực hành chính cấp phường nhưng có nhiều tòa chung cư thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

– Đối với nhà ở riêng lẻ: Trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có dự án xây dựng nhà ở riêng lẻ bằng dưới 2500 căn thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó.

Thời hạn sở hữu căn hộ của người nước ngoài

Theo Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn sở hữu nhà ở của người nước ngoài được quy định như sau:

  • Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế: Không quá 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Gia hạn trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam nộp đơn xin đề nghị gia hạn cùng bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở. Số lần gia hạn thêm là 1 lần nhưng không quá 50 năm.
  • Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền như chủ sở hữu nhà ở Việt Nam.
  • Khi hết hạn sở hữu: Cá nhân nước ngoài được bán, tặng cho. Nếu cá nhân nước ngoài không thực hiện quyền này thì nhà ở đó thuộc sở hữu của nhà nước.

Để được tư vấn kĩ hơn về vấn đề mua, bán nhà ở, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0948 12 5151. Trân trọng!

CHIA SẺ Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google