Người Việt Nam ở nước ngoài có được thừa kế đất đai không?

  01/06/2019 | 11:38

Hỏi: Nhà tôi có 200m2 đất ở Gia Lâm, Hà Nội. Bố tôi vừa mới mất nên mẹ tôi muốn chia tài sản luôn để tránh tranh chấp về sau. Nếu chia đều thì gia đình tôi có 2 anh em mỗi người sẽ được 100m2. Gia đình tôi đã làm thủ tục tách thửa và chuyển tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, anh tôi đang là Việt kiều mang quốc tịch Canada nên mẹ tôi chưa để đứng tên. Tạm thời cả hai mảnh đất được chia vẫn đang đứng tên tôi đợi khi nào anh tôi về mới chuyển lại cho anh tôi. Tôi muốn hỏi anh tôi là Việt kiều không còn quốc tịch Việt Nam có được nhận thừa kế hay không? Anh tôi có thể đứng tên mảnh đất trực tiếp được không?

Đáp:

Luật Quốc tịch Việt Nam quy định:

– “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”. (Khoản 3 Điều 3 Luật quốc tịch 2008)

– “Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài”. (Khoản 4 Điều 3 Luật quốc tịch 2008)

Theo như bạn nêu thì anh bạn là người gốc Việt Nam mang quốc tịch Canada và đang sinh sống tại Canada nên anh bạn được coi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Do đó, anh bạn là đối tượng được nhận chuyển quyền sử dụng đất (nhận thừa kế) và được công nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Luật Đất đai 2013  Khoản 2 Điều 7 Luật nhà ở 2014.

Để được công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 8 Luật nhà ở 2014 như sau:

“Điều 8. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này.

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây:

a)  Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật;

c) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 159 của Luật này.”

Từ quy định trên, để được công nhận Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được thừa kế thì anh bạn phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và phải có giấy tờ về việc nhận thừa kế cùng các giấy tờ khác để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do được nhận thừa kế theo quy định của pháp luật.

CHIA SẺ Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google