Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở

  14/05/2019 | 17:23

Hỏi: 2 năm trước đây tôi có mua một mảnh đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc. Hiện nay đất đang được giá nên tôi muốn chuyển nhượng lại. Tuy nhiên, người mua đòi tôi phải chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất thành đất ở thường trước đã. Tôi muốn hỏi thủ tục chuyển đối đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Đáp:

Điều kiện để chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn là đã được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời việc sử dụng đất của địa phương đã được phê duyệt.

Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần và số lượng hồ sơ:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc).

– Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT).

– Bản trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất.

– Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB ban hành kèm theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ).

– Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính).

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện.

Sau đó, bạn sẽ phảu nộp lệ phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất cùng các loại thuế, phí khác theo quy định.

CHIA SẺ Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google