Thủ tục hợp thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng và chung chủ sở hữu?

  10/01/2019 | 17:17

Câu hỏi: Anh K có một mảnh đất tại Hà Nội có sổ đỏ chính chủ 52m2 và một mảnh sổ đỏ 53m2. Anh K đang muốn tách 18m2 từ lô đất 52m2 và nhập 18m2 này vào sổ đỏ 53m2 để lô đất này được 71m2 đủ điều kiện chia làm 2 sổ đỏ sau này. Có thể tách thửa như vậy được không? Nếu muốn tách thửa như vậy thì cần làm hồ sơ thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Ngày 19/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính. Theo quy định tại Tiết a, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 8 của Thông tư này thì thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo đó, trường hợp hai thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng của một người sử dụng đất, khi có yêu cầu về quản lý, sử dụng sẽ được hợp thành một thửa.

Trình tự, thủ tục hợp thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và  hướng dẫn cụ thể theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ nộp khi thực hiện Thủ tục tách thửa đất bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Căn cứ khoản 2 Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sau khi tiếp nhận hồ sơ của bạn, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

– Đo đạc địa chính;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

(Theo Công ty Luật TNHH Đức An)

CHIA SẺ Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google