Dự án Bất động sản - Chung cư Hải Dương

Chí Linh Palm City

QL 37, Phường Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương