Dự án Bất động sản - Chung cư Hải Phòng

Flamingo Cát Bà Beach Resort

Đảo Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng