Quảng Bình

FLC Quang Binh Beach & Golf Resort

FLC Quang Binh Beach & Golf Resort

Xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Bình