Dự án Bất động sản - Chung cư Thanh Hóa

Khu dân cư Đồng Nam

xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa