Tin Tổng Hợp

Mâu thuẫn là gì? Khái niệm mâu thuẫn?

Theo quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, nguồn gốc cơ bản, phổ biến và động lực của mọi quá trình vận động, phát triển đều xuất phát từ mâu thuẫn.

mâu thuẫn là gì? Chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ nội dung này qua bài viết các khái niệm mâu thuẫn :

Bạn đang xem: Mâu thuẫn là gì

mâu thuẫn là gì?

Theo phép biện chứng của chủ nghĩa duy vật, khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ mối quan hệ thống nhất và sự đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự vật, sự việc với nhau. đây là quan niệm biện chứng về mâu thuẫn, khác cơ bản với quan niệm siêu hình về mâu thuẫn.

theo quan niệm siêu hình: mâu thuẫn là mặt đối lập phi logic, không có sự thống nhất, không có sự chuyển hóa biện chứng giữa các mặt đối lập. yếu tố tạo nên mâu thuẫn biện chứng là mặt đối lập. khái niệm mặt đối lập dùng để chỉ các mặt, các thuộc tính và khuynh hướng vận động đối lập nhau, nhưng chúng là điều kiện, tiền đề cho sự tồn tại của mỗi mặt.

Xem thêm: Phản xạ là gì? Nêu sự khác biệt giữa phản xạ động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật (ví dụ chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại)

khai niem mau thuan

thuộc tính chung của mâu thuẫn

Để giúp người đọc tìm hiểu thêm về mâu thuẫn , chúng tôi chia sẻ các thuộc tính chung của mâu thuẫn. mâu thuẫn là khách quan và phổ quát.

theo engels: ‘nếu chuyển động cơ học đơn giản tự nó chứa đựng những mâu thuẫn, thì tất nhiên các dạng vật chất cao hơn và đặc biệt là sự sống hữu cơ và sự phát triển của sự sống hữu cơ đó phải chứa đựng nhiều mâu thuẫn hơn nữa … sự sống trên hết là một sinh vật ở cùng một lúc để trở thành nó mà còn là một cái gì đó khác. như vậy, sự sống cũng là một mâu thuẫn tồn tại trong sự vật và quá trình tự nó, một mâu thuẫn thường xuyên tự nảy sinh và tự giải quyết, khi mâu thuẫn không còn thì sự sống cũng không còn và cái chết cũng không còn nữa. cũng như chúng ta thấy rằng trong lĩnh vực tư tưởng, chúng ta không thể thoát khỏi sự mâu thuẫn; với tư cách là mâu thuẫn giữa năng lực nhận thức vô hạn bên trong con người với sự tồn tại thực tế của năng lực đó ở những con người bị hạn chế bởi hoàn cảnh bên ngoài và bị hạn chế về khả năng nhận thức, mâu thuẫn này được giải quyết liên tiếp qua nhiều thế hệ, mà đối với chúng ta, ít nhất là trong thực tiễn , nó cũng là vô tận và được giải quyết theo một chuyển động đi lên vô tận.

Hơn nữa, mâu thuẫn cũng có tính đa dạng và phong phú. tính đa dạng của mâu thuẫn thể hiện ở chỗ mỗi sự vật, hiện tượng, quá trình có thể chứa đựng nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, biểu hiện khác nhau trong những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau; chúng chiếm những vị trí, vai trò khác nhau đối với sự tồn tại, vận động và phát triển của sự vật. đó là: mâu thuẫn bên trong và bên ngoài, mâu thuẫn cơ bản và không cơ bản … trong các lĩnh vực khác nhau cũng có những mâu thuẫn với những tính chất khác nhau tạo nên sự đa dạng, phong phú trong biểu hiện của mâu thuẫn.

quy trình xung đột

Xem thêm: Ngâm chân bằng lá ngải cứu có tác dụng gì

Trong mọi xung đột, các mặt đối lập đều thống nhất và chống lại nhau. khái niệm thống nhất của các mặt đối lập dùng để chỉ mối quan hệ ràng buộc, không thể tách rời, quy định. Sự tương hỗ của các mặt đối lập, cái này lấy cái kia làm tiền đề tồn tại. . sự thống nhất của các mặt đối lập cũng bao hàm sự đồng nhất của chúng. Lê-nin viết: “sự đồng nhất của các mặt đối lập (sự thống nhất của chúng, có lẽ đúng hơn, mặc dù ở đây sự phân biệt giữa hai từ đồng nhất và thống nhất không quan trọng lắm. Theo nghĩa nào thì đúng, cả hai đều đúng).”

Khái niệm đấu tranh của các mặt đối lập dùng để chỉ xu hướng của các mặt đối lập tác động qua lại, loại bỏ và triệt tiêu lẫn nhau. hình thức đấu tranh của các mặt đối lập rất phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ và điều kiện cụ thể của sự vật, hiện tượng.

quá trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tất yếu dẫn đến sự chuyển hoá giữa chúng. sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập diễn ra hết sức phong phú, đa dạng, phụ thuộc cả vào bản chất của các mặt đối lập và điều kiện lịch sử, cụ thể trong sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, đấu tranh là tuyệt đối và thống nhất là tương đối, có điều kiện, tạm thời. ; trong sự đoàn kết đã có một cuộc chiến, hãy chiến đấu trong đơn vị của bạn.

Theo Lênin: “Sự thống nhất (phù hợp, đồng nhất, tác dụng ngang nhau) của các mặt đối lập là có điều kiện, tạm thời, nhất thời, tương đối. sự đấu tranh của các mặt đối lập và bài trừ lẫn nhau là tuyệt đối, cũng như sự phát triển và vận động là tuyệt đối. sự tác động qua lại dẫn đến chuyển hoá giữa các mặt đối lập là một quá trình. khi mới xuất hiện, mâu thuẫn đã biểu hiện ở sự khác biệt và trở thành hai mặt đối lập. khi hai mặt đối lập của mâu thuẫn xung đột gay gắt với nhau và khi điều kiện chín muồi sẽ chuyển hóa lẫn nhau thì mâu thuẫn được giải quyết.

mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới được hình thành và tiếp tục quá trình tác động, chuyển hóa giữa hai mặt đối lập, làm cho sự vật, hiện tượng luôn vận động và phát triển. do đó, mối quan hệ, tác động và chuyển hóa giữa các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển trên thế giới.

Trên đây là nội dung bài viết về khái niệm mâu thuẫn chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn đọc có được những thông tin hữu ích phù hợp với bản thân hơn.

Xem thêm: &quotNguồn Vốn&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *