Tin Tổng Hợp

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) là gì?

các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

khái niệm

các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung trong tiếng Anh là các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung, viết tắt là gaap.

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung đề cập đến một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực và thủ tục kế toán chung được ban hành bởi cơ quan chuẩn mực kế toán tài chính (fasb). các công ty đại chúng ở Mỹ uu. Họ được yêu cầu tuân theo GAAP khi kế toán lập báo cáo tài chính của họ.

Bạn đang xem: Gaap là gì

GAAP là sự kết hợp của các tiêu chuẩn có thẩm quyền (do các bộ phận chính sách đặt ra) và các cách ghi chép và báo cáo thông tin kế toán được chấp nhận chung. GAAP nhằm mục đích cải thiện tính rõ ràng, nhất quán và khả năng so sánh của báo cáo tài chính.

GAAP có thể được đối chiếu với chiếu lệ, là một phương pháp báo cáo tài chính không phải GAAP. Trên bình diện quốc tế, tương đương với GAAP ở Mỹ. uu. Nó được gọi là Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). ifrs được theo dõi ở hơn 120 quốc gia, bao gồm cả những quốc gia thuộc liên minh châu Âu (eu).

hàm gaap

gaap giúp quản lý thế giới kế toán theo các quy tắc và hướng dẫn chung. cố gắng tiêu chuẩn hóa và điều chỉnh các định nghĩa, giả định và phương pháp được sử dụng trong kế toán giữa các ngành. GAAP bao gồm các chủ đề như ghi nhận doanh thu, phân loại bảng cân đối và tính trọng yếu.

Mục tiêu cuối cùng của GAAP là đảm bảo rằng báo cáo tài chính của công ty là hoàn chỉnh, nhất quán và có thể so sánh được. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng phân tích và trích xuất thông tin hữu ích từ báo cáo tài chính của công ty, bao gồm cả dữ liệu xu hướng trong một khoảng thời gian. nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh thông tin tài chính giữa các công ty khác nhau.

Xem thêm: Cont là gì? Tìm hiểu các kiến thức về Cont trong ngành Logistics

10 khái niệm chung sau đây mô tả các nhiệm vụ chính của gaap:

các nguyên tắc tuân thủ: kế toán viên phải tuân thủ các quy tắc và quy định có tính chuẩn mực.

Nguyên tắc nhất quán: các kế toán viên cam kết áp dụng các tiêu chuẩn giống nhau trong suốt quá trình báo cáo để tránh sai sót hoặc sai lệch. Kế toán phải tiết lộ đầy đủ và giải thích cơ sở lý do cho bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các tiêu chuẩn trong phần chú thích của báo cáo tài chính.

Nguyên tắc chính xác: Kế toán cố gắng cung cấp mô tả chính xác và khách quan về tình hình tài chính của công ty.

nguyên tắc về tính bền vững của phương pháp: các thủ tục được sử dụng trong báo cáo tài chính phải nhất quán.

nguyên tắc không bồi thường: các yếu tố tiêu cực và tích cực phải được báo cáo đầy đủ minh bạch và không được bao gồm kỳ vọng thu hồi nợ.

Xem thêm: Apple Watch LTE và GPS là gì? Nên chọn mua Apple Watch GPS hay LTE

nguyên tắc: nhấn mạnh sự trình bày thực tế của dữ liệu tài chính.

nguyên tắc tương lai: khi định giá tài sản, cần giả định rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động.

Nguyên tắc tuần hoàn: thu nhập và chi phí nên được phân phối theo những khoảng thời gian thích hợp. ví dụ: thu nhập phải được kê khai trong kỳ kế toán tương ứng.

nguyên tắc trọng yếu: người làm kế toán nên cố gắng công bố đầy đủ các báo cáo tài chính.

nguyên tắc tin tưởng tối đa: xuất phát từ cụm từ tiếng Latinh uberrimae fidei, được sử dụng trong ngành bảo hiểm. giả định rằng các bên trung thực trong mọi giao dịch.

(theo investmentopedia )

Xem thêm: Câu Thần Chú Manifest Trong Tarot Là Gì ? (Bạn Đang Manifest Điều Gì?)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *