Tin Tổng Hợp

Quảng canh nông nghiệp (Extensive farming) là gì? Quảng canh và thâm canh

hình minh họa (nguồn: pinterest)

mở rộng nông nghiệp

khái niệm

Bạn đang xem: Quảng canh là gì

Nông nghiệp quảng canh trong tiếng Anh được gọi là nông nghiệp mở rộng hoặc nông nghiệp quảng canh.

Khuyến nông là phương thức sản xuất nhằm tăng sản lượng nông nghiệp bằng cách mở rộng diện tích đất có cơ sở vật chất kỹ thuật kém, trình độ kỹ thuật lạc hậu, chủ yếu dựa vào sử dụng độ phì nhiêu của tự nhiên. của trái đất.

Khái niệm này cũng được hiểu theo nghĩa tiến bộ hơn, đó là sự gia tăng sản xuất nông nghiệp dựa trên việc mở rộng bề mặt đất hoặc tăng số lượng đầu gia súc với công nghệ không đổi.

cây quảng canh và thâm canh

Xem thêm: Phi tần là gì? Chi tiết về Phi tần mới nhất 2021 | LADIGI

Tái sản xuất mở rộng trong nông nghiệp có thể được thực hiện theo hai cách: quảng canh và thâm canh. Để phân biệt hai phương pháp này, Marx lưu ý: “Tái sản xuất mở rộng được thực hiện ‘trên diện rộng’ nếu chỉ mở rộng diện tích đất đai và ‘thâm canh’ nếu sử dụng nguyên vật liệu có hiệu quả hơn.

Do đó, không giống như nông nghiệp quảng canh, nông nghiệp thâm canh là một phương thức sản xuất tiên tiến nhằm tăng sản lượng nông nghiệp bằng cách cải thiện độ phì nhiêu của đất, thông qua việc đầu tư thêm vốn và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

Lịch sử phát triển sản xuất nông nghiệp qua nhiều thập kỷ cho thấy phương thức tái sản xuất quảng canh chiếm ưu thế, thậm chí cho đến nửa đầu thế kỷ 20, nông nghiệp thế giới chủ yếu tiến hành theo phương thức quảng canh.

Sản lượng ngũ cốc thế giới tăng từ 510 triệu tấn năm 1901 lên 771 triệu tấn năm 1950, chủ yếu là do diện tích tăng từ 508 triệu ha lên 723 triệu trong cùng kỳ, tức là diện tích tăng 41,76 % trong khi năng suất tăng 5,68%.

Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu tiêu thụ nông sản tăng cao, nhưng do khả năng mở rộng diện tích hạn chế nên người dân phải chuyển sang nâng cao chất lượng nông nghiệp, đầu tư vào tư liệu sản xuất và nhân lực để thu được nhiều sản phẩm trên một đơn vị. diện tích.

Như vậy, cho đến một thời kỳ lịch sử nhất định, nông nghiệp thâm canh có một tầm quan trọng to lớn và có vai trò quyết định đối với sự phát triển của nông nghiệp.

Xem thêm: MOQ là gì? Số lượng đặt hàng tối thiểu – MOQ là gì?

Vào nửa sau của thế kỷ 20, sản xuất lương thực không thể phụ thuộc vào việc mở rộng diện tích mà phải dựa vào việc khai thác độ sâu của trái đất, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, trước hết là phân bón hóa học và giải quyết vấn đề tưới tiêu.

Nhờ đó, mười năm sau – 1960 – sản lượng ngũ cốc thế giới đã tăng lên 1,025 triệu tấn (tăng 41,77% so với năm 1950). năm 1996, sản lượng lương thực tăng lên 2049 triệu tấn, diện tích lương thực không tăng cũng không giảm.

Thâm canh sản xuất nông nghiệp thường xuyên trở thành xu thế chung, gắn liền một cách hữu cơ với phát triển lực lượng sản xuất và tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Tuy nhiên, nông nghiệp thâm canh không thể chỉ thay thế nông nghiệp quảng canh. trên thực tế, nông nghiệp thâm canh và nông nghiệp quảng canh (theo nghĩa tiến bộ) có quan hệ mật thiết với nhau.

Việc mở rộng sản xuất được áp dụng tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng nước, từng giai đoạn phát triển và tùy theo từng loại cây trồng, vật nuôi. chúng ta vẫn thấy trong mối tương tác với nông nghiệp thâm canh tái sản xuất mở rộng.

(Tham khảo: Kinh tế Nông nghiệp, tr. TS. Vũ Đình Thắng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018)

Xem thêm: Ngày Nguyệt Kỵ Nguồn Gốc Và Cách Hóa Giải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *