Tin Tổng Hợp

Sử dụng JSON.stringify() một cách hiệu quả trong Javascript

Sử dụng JSON.stringify() một cách hiệu quả trong Javascript JSON.stringify() là một hàm kinh điển trong Javascript để chuyển một Object sang JSON. Có rất nhiều thư viện sử dụng JSON.stringify() như res.json() trong Express , post() trong Axios và cả Webpack stats. Trong bài viết này mình sẽ trình bày một cách tổng quan về JSON.stringify() bao gồm cả các trường hợp lỗi.

json.stringify () được sử dụng với hàm json.parse (), đây là cách chúng tôi sao chép một đối tượng mà không ảnh hưởng đến đối tượng cũ.

Bạn đang xem: Json.stringify la gi

các trường hợp đặc biệt và lỗi.

1. khi một đối tượng có thuộc tính trỏ đến chính nó, json.stringify () trả về lỗi

2. đối với trường hợp nan và vô hạn, json.stringify () sẽ trả về null

3. lọc tất cả các giá trị không xác định hoặc hàm

các tham số còn lại của json.stringify ()

Xem thêm: Tuổi canh ngọ nên đeo nhẫn gì

json.stringify () có 3 tham số, hầu hết chúng ta không biết về 2 tham số còn lại.

Tham số thứ hai là một hàm thay thế, một hàm nhận một cặp khóa / giá trị có thể được sử dụng để thay đổi kết quả cuối cùng.

Tham số thứ ba là khoảng trắng, cho phép bạn định dạng mã in trong bảng điều khiển. có nhiều cách để thể hiện những gì chúng tôi muốn.

Xem thêm: CAC là gì? Cách cải thiện CAC giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doa

ví dụ: chúng tôi có thể xóa dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu khỏi một đối tượng bằng cách sử dụng json.stringify ().

hàm tojson ()

khi truyền hàm json.stringify () nếu đối tượng bên trong có hàm tojson () thì nó sẽ trả về kết quả của hàm này.

Nhiều thư viện sử dụng json.stringify () kết hợp với tojson () để đảm bảo đầu ra chính xác khi tuần tự hóa, chẳng hạn như các đối tượng thời điểm và tài liệu mongoose. Tôi hy vọng bài viết giúp bạn hiểu và sử dụng json.stringigy () một cách hợp lý và hiệu quả.

Xem thêm: Expansion Joint là gì? Tất cả những thông tin cần biết

tham chiếu

  • mã man rợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *