An Nhơn Green Park

Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định