TNR Stars Center Cao Bằng

KĐT Đề Thám, TP Cao Bằng