Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 11 huyện, 204 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 7 huyện, 9 thị trấn và 188 xã. Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp Thành phố Sơn La 116 Phường Chiềng Lề 03646 Phường Thành […]

Read More

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố và 9 huyện, 102 đơn vị hành chính cấp thị xã, gồm 7 thị xã, 10 huyện và 85 thị trấn. Quận Huyện Mã QH Phường Xã Mã PX Cấp Thành phố Kon Tum 608 Phường Quang Trung 23281 Phường […]

Read More

Danh sách đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam có thẩm quyền đối với 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 4 huyện và 109 đơn vị hành chính cấp thị xã, bao gồm 6 thị trấn, 20 huyện và 83 thị trấn. Đây cũng là tỉnh có số đơn vị hành chính […]

Read More