Tờ Khai Lệ Phí Trước Bạ Nhà đất
Kinh Nghiệm

Tờ Khai Lệ Phí Trước Bạ Nhà Đất: Giới Thiệu Và Những Điều Cần Biết

Khi mua bán bất động sản, bạn cần phải nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất tới phòng đăng ký quyền sử dụng đất và nhà đất. Việc nộp tờ khai này không chỉ giúp bạn đảm bảo quyền sở hữu bất động sản mà còn giúp bạn tránh được những rủi ro pháp lý.

Khái niệm và mục đích của tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Máy tính hiển thị số tiền lệ phí trước bạ cần nộp

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất là một loại giấy tờ pháp lý được sử dụng trong quá trình mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Mục đích của tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất là để tính toán lệ phí trước bạ mà người mua phải nộp khi mua bán bất động sản.

Lệ phí trước bạ nhà đất là khoản phí mà người mua phải trả cho nhà nước khi mua bán bất động sản. Số tiền lệ phí trước bạ phụ thuộc vào giá trị của bất động sản. Việc tính toán lệ phí trước bạ được dựa trên giá trị giao dịch được ghi trong tờ khai lệ phí trước bạ.

Các trường hợp cần phải nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Bạn cần phải nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất trong các trường hợp sau đây:

 • Mua bán bất động sản
 • Chuyển nhượng bất động sản
 • Tặng, kế thừa hoặc quyền trên bất động sản

Nếu bạn không nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất trong các trường hợp trên, bạn sẽ bị phạt và có thể gặp rắc rối pháp lý trong quá trình sử dụng bất động sản.

Với những thông tin trên, bạn đã hiểu được về khái niệm và mục đích của tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất cũng như các trường hợp cần phải nộp tờ khai này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thông tin cần có để điền tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.

Các thông tin cần có để điền tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Để điền tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, bạn cần phải chuẩn bị các thông tin sau đây:

Thông tin về chủ sở hữu và địa chỉ của bất động sản

Trong tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, bạn cần phải cung cấp thông tin về chủ sở hữu bất động sản và địa chỉ của bất động sản đó. Thông tin về chủ sở hữu bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD. Thông tin về địa chỉ bao gồm địa chỉ đăng ký sổ đỏ hoặc địa chỉ thực tế của bất động sản.

Thông tin về giá trị bất động sản

Thông tin về giá trị bất động sản là thông tin quan trọng nhất trong tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất. Giá trị bất động sản được tính bằng số tiền giao dịch được thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nếu giá trị giao dịch không được thỏa thuận, giá trị bất động sản sẽ được xác định theo giá thị trường.

Các thông tin khác cần thiết

Ngoài hai thông tin trên, bạn còn cần phải cung cấp các thông tin khác như:

 • Diện tích bất động sản
 • Mục đích sử dụng bất động sản
 • Loại bất động sản (nhà ở, đất trống, nhà xưởng, văn phòng…)

Trong quá trình chuẩn bị các thông tin này, bạn cần phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin để tránh những rắc rối pháp lý sau này.

Với những thông tin trên, bạn đã biết được các thông tin cần có để điền tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính lệ phí trước bạ khi nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.

Cách tính lệ phí trước bạ khi nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Công thức tính lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ nhà đất được tính dựa trên giá trị giao dịch của bất động sản. Công thức tính lệ phí trước bạ nhà đất được quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP.

Công thức tính lệ phí trước bạ nhà đất như sau:

Lệ phí trước bạ = Giá trị giao dịch x Hệ số suất lệ phí

Trong đó, giá trị giao dịch là số tiền thực tế mà người mua trả cho người bán bất động sản. Hệ số suất lệ phí được quy định tại bảng suất lệ phí trước bạ nhà đất, được ban hành cùng với Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.

Các trường hợp được giảm lệ phí trước bạ

Có một số trường hợp được giảm lệ phí trước bạ nhà đất. Cụ thể, các trường hợp được giảm lệ phí trước bạ nhà đất gồm:

 • Trường hợp mua bán, chuyển nhượng, kế thừa, tặng bất động sản của người có công với cách mạng hoặc gia đình họ hàng của người có công với cách mạng
 • Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng và sở hữu nhà ở thuộc chính sách nhà ở xã hội
 • Trường hợp chuyển nhượng bất động sản để thực hiện chính sách nhà ở
 • Trường hợp mua bán, chuyển nhượng bất động sản để thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội

Những trường hợp trên sẽ được giảm lệ phí trước bạ nhà đất theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để được giảm lệ phí trước bạ nhà đất, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại pháp luật.

Thủ Tục Nộp Tờ Khai Lệ Phí Trước Bạ Nhà Đất

Khi đã điền đầy đủ thông tin vào tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để nộp tờ khai này. Dưới đây là các bước thực hiện nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất và các giấy tờ cần chuẩn bị.

Các bước thực hiện nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

 1. Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.
 2. Đi đến phòng đăng ký quyền sử dụng đất và nhà đất để nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.
 3. Nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất tại cửa sổ giao dịch và nhận biên nhận nộp tiền.
 4. Thanh toán lệ phí trước bạ theo giá trị giao dịch trong tờ khai.
 5. Nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà đất đã được cập nhật thông tin.

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Khi nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Phiếu nộp lệ phí trước bạ
 • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất đã điền đầy đủ thông tin
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu bất động sản (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh quyền thừa kế (nếu có)
 • Giấy tờ chứng minh quyền tặng, chuyển nhượng bất động sản (nếu có)

Với những thông tin trên, chúng ta đã hiểu về các bước thực hiện nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất cũng như các giấy tờ cần chuẩn bị khi nộp tờ khai này. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính lệ phí trước bạ khi nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất.

Các rủi ro khi không nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Nếu bạn không nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, bạn sẽ phải chịu một số hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Hậu quả pháp lý khi không nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Nếu bạn không nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, bạn sẽ vi phạm pháp luật và có thể phải chịu các hậu quả pháp lý như sau:

 • Bị phạt về mặt tài chính
 • Không được công nhận quyền sở hữu bất động sản
 • Không được thừa kế, tặng, chuyển nhượng hay đăng ký quyền sử dụng đất và nhà đất
 • Gặp khó khăn trong quá trình sử dụng bất động sản
 • Bị xử lý hình sự

Những vấn đề phát sinh khi không nộp tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

Ngoài các hậu quả pháp lý trên, việc không nộp tờ khai lệ phí trước bạ còn có thể gây ra một số vấn đề khác như:

 • Bất đồng giá trị bất động sản giữa các bên liên quan
 • Không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà đất
 • Không được đăng ký quyền sở hữu bất động sản tại cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất và nhà đất
 • Gây ra khó khăn cho việc chuyển nhượng bất động sản trong tương lai

Vì vậy, để tránh những rủi ro pháp lý và khó khăn trong quá trình sử dụng bất động sản, bạn nên nộp đầy đủ tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất khi mua bán, chuyển nhượng hoặc quyền trên bất động sản.

Kết luận

Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất là một phần quan trọng trong quá trình mua bán, chuyển nhượng bất động sản. Việc nộp tờ khai này không chỉ giúp bạn đảm bảo quyền sở hữu bất động sản mà còn giúp bạn tránh được những rủi ro pháp lý.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm và mục đích của tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất cũng như các trường hợp cần phải nộp tờ khai này. Chúng ta cũng đã biết được các thông tin cần có để điền tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, cách tính lệ phí trước bạ, thủ tục nộp tờ khai và những rủi ro có thể xảy ra nếu không nộp tờ khai.

Nếu bạn đang chuẩn bị mua bán bất động sản, hãy chắc chắn làm đầy đủ các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi của mình. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất và giúp bạn tránh được những rắc rối pháp lý trong quá trình sử dụng bất động sản.