Tin Tổng Hợp

Tổng hợp lý thuyết làm tròn số và các dạng toán thường gặp

Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết làm tròn số và các dạng toán thường gặp tại vothisaucamau.edu.vn

Lý thuyết và bài tập Toán lớp 7: Làm tròn số được biên soạn chi tiết trong bài viết dưới đây giúp các em học sinh luyện tập và hiểu rõ hơn về cách làm tròn số. Qua đó sẽ giúp các em ôn tập, củng cố và rèn luyện thêm những kiến ​​thức đã học trong chương trình toán 7. Mời các em tham khảo bài viết dưới đây.

1. Lý thuyết làm tròn chung lớp 7

Kiến thức về quy ước làm tròn số lớp 7 được tổng hợp giúp các em học sinh biết cách làm tròn số đơn giản nhất và vận dụng vào giải các bài tập liên quan.

1.1 Định nghĩa

một. Nội dung

Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên của các chữ số bị lược bỏ nhỏ hơn 5 thì ta cần giữ lại.

Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên của các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của phần dư.

b. Bài toán minh họa

Làm tròn 79,1534 đến chữ số thập phân thứ ba sẽ là 79, 153

Làm tròn số 79,1534 đến chữ số thập phân đầu tiên sẽ là: 79 và 2.

Làm tròn số nếu các chữ số đầu tiên nhỏ hơn 5, giữ nguyên

=>> Xem thêm bài viết: Hỗ trợ giải bài 73 trang 36 SGK toán 7 tập 1 – Chi Tiết và Ngắn Gọn

2. Một số phép toán thường gặp về cách làm tròn số

Dưới đây là một số dạng bài tập làm tròn số Toán lớp 7 thường gặp, các em tham khảo để học tốt hơn về quy ước làm tròn số.

2.1 Tên sự cố 1

một. Nội dung

Viết các số sau dưới dạng gần đúng số thập phân và đến hai chữ số thập phân, rồi đến ba chữ số thập phân.

a) 2.2/3 b) 4.3/7 c)5.3/11

 1. Giải pháp

a) Ta có: 2.⅔ = 8/3 = 2, (6)

 • Chính xác đến hai chữ số thập phân sẽ là: 2,67
 • Chính xác đến ba chữ số thập phân sẽ là: 2,667

b) Ta có: 4.3/7 = 31/7 = 4, ( 428571)

 • Chính xác đến hai chữ số thập phân là: 4,43
 • Chính xác đến ba chữ số thập phân sẽ là: 4,429

c) Ta có: 5.3/11 = 58/11= 5,(27)

 • Chính xác đến hai chữ số thập phân sẽ là: 5,26
 • Chính xác đến ba chữ số thập phân sẽ là: 5,273

2.2 Tên sự cố 2

một. Nội dung

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Văn của Bình được tóm tắt như sau:

Điểm hệ số 1: 7 và số 8; 6; mười

Điểm hệ số 2: 7; 6 và 5; 9

Hệ số điểm 3: 8

Điểm trung bình môn Văn học kì 1 của Bình là bao nhiêu?

(Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

b. Giải pháp

Điểm trung bình môn Văn của Bình là:

Trung bình = 7+8+6+10+2(7+6+5+9)+3,8/15 = 109/15 = 7,2 (6)

7.2 (6) gần bằng 7.3

Đáp án là: 7,3

làm tròn

Làm tròn số đến số thập phân đầu tiên

2.3 Tên sự cố 3

một. Nội dung

Trong thực tế, khi đếm hoặc đo lường các đại lượng, chúng ta thường chỉ nhận được những con số gần đúng. Để có được một kết quả có nhiều khả năng đúng, chúng ta thường phải đếm hoặc đo nhiều lần rồi tính giá trị trung bình của các giá trị gần đúng tìm được. Tìm giá trị có khả năng gần nhất với phép đo chiều dài lớp của bạn sau khi đo năm lần chiều dài đó.

b. Giải pháp

Vấn đề gần như đã được giải quyết, bạn chỉ cần đo đạc, tính toán và đưa ra kết quả!

Dưới đây là ví dụ về bài tập mẫu khi đo chiều dài lớp học ở Hà Nội:

 • Đo chiều dài lớp 5 lần và ghi lại kết quả:

Lần thứ nhất là: 8 m

Lần thứ hai: 8,2 m

Lần thứ ba là: 8,1 m

Lần 4: 8,3m

Lần thứ 5 sẽ là: 8,5 m

 • Tính trung bình cộng các phép đo của lớp:

(8 + 8,2 + 8,1 + 8,3 + 8,5) : 5 = 8,22 (m)

Kết luận: Chiều dài lớp học gần với số chính xác nhất sẽ là 8,22 m

2.4 Tên sự cố 4

một. Nội dung

Kết quả điều tra dân số cả nước tính đến 0 giờ ngày 1-4-1999 cho thấy: Dân số nước ta sẽ là 76324753 người, trong đó có 3695 cụ thọ 100 tuổi trở lên.

Làm tròn 76324753 và 3695 đến hàng chục và hàng nghìn.

 1. Giải pháp

Hàng chục sẽ là 7634750 (số còn lại là 3

Đến hàng trăm là 7634800 và (số còn lại là 5 = 5)

Cho đến hàng chục sẽ là 7632500 và (số còn lại là 7 > 5)

Hàng chục là 3700 (số còn lại là 5 = 5)

Hàng trăm là 3700 (số còn lại là 9>5)

Hàng nghìn sẽ là 4000 (số dư là 6 > 5)

hình ảnh từ 15094 3

Làm tròn số đến hàng chục hàng trăm, hàng nghìn

2.5 Tên sự cố 5

một. Nội dung

Ước lượng kết quả tính toán như sau:

a) 495,52 b) 82,36,5,1 c) 6730 : 48

b. Giải pháp

495. 52 ≈ 500. 50 = 25000.

=> Tích cần tìm sẽ có 5 chữ số xấp xỉ 25000.

82,36. 5,1 ≈ 80,5 = 400.

=> Tích cần tìm có 3 chữ số xấp xỉ 400.

6730:48 ≈ 7000:50 =140.

=> Tích cần tìm sẽ xấp xỉ 140.

2.6 Tên sự cố 6

một. Nội dung

Nói đến tivi 21 inch, chúng ta sẽ hiểu rằng đường chéo của màn hình tivi này dài 21 inch, ký hiệu “in” là đơn vị đo độ dài theo hệ thống của Anh và Mỹ là 1 in ≈ 2,54 (cm)). Vậy đường chéo của màn hình TV này sẽ dài bao nhiêu?

b. Giải pháp

Ta sẽ có 21 trong ≈ 21. 2,54 ≈ 53,34 cm.

Làm tròn đến hàng đơn vị ta được 53cm.

Vậy đường chéo màn hình của tivi 21 inch dài khoảng 53cm.

2.7 Tên sự cố 7

một. Nội dung

Tìm chu vi và diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10,234m, chiều rộng là 4,7m (làm tròn đến hàng đơn vị).

b. Giải pháp

Chu vi mảnh vườn: C = (10,234 + 4,7). 2 = 29,868 (m)

Làm tròn đến hàng đơn vị là 29,868 ≈ 30.

Vậy C là = 30m.

Diện tích sân vườn: S = 10,234. 4,7 = 48,0998 (m2).

Làm tròn thành 48,0998 ≈ 48.

Vậy S sẽ = 48 m2

hình ảnh từ 15094 4

Làm tròn số đến hàng đơn vị

2.8 Tên sự cố 8

một. Nội dung

Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn số trước rồi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) 14,61 – 7,15 + 3,2

c) 73,95:14,2;

b) 7,56. 5,173;

đ) 21,73.0,815/7,3

một. Giải pháp

a) B = 14,61 – 7,15 + 3,2.

 • Phương án 1 sẽ là: B ≈ 15 – 7 + 3 = 11.
 • Cách thứ hai là: B = 14,61 – 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11.

Hai kết quả tìm được theo hai cách bằng nhau.

b) C = 7,56. 5,173.

 • Cách thứ nhất là: C ≈ 8,5 = 40.
 • Phương án 2 sẽ là: C = 7,56. 5.173 = 39.10788 ≈ 39.

Kết quả của cách 1 sẽ lớn hơn cách 2.

c) D = 73,95 : 14,2.

 • Cách 1: D ≈ 74 : 14 ≈ 5,2857 ≈ 5 .
 • Cách thứ hai là: D = 73,95: 14,2 = 5,207746 gần bằng ≈ 5.

Hai kết quả sẽ được tìm thấy theo hai cách bằng nhau.

Nhận xét: Hai cách trên sẽ cho ta 2 kết quả gần đúng nhưng cách 2 sẽ cho ta kết quả có độ chính xác cao hơn cách 1 lại dễ tính nhẩm.

đ) 21,73.0,815/7,3

 • Phương án 1 sẽ là: D = 21,73.0,815/7,3 ≈ 22,1/7 ≈ 3,1 ≈ 3.
 • Đối với cách 2: D = 21,73.0,815/7,3 ≈ 2,42 ≈ 2.

Hi vọng với những lời giải bài tập làm tròn số thập phân lớp 7 sẽ giúp các em học sinh củng cố và ghi nhớ lý thuyết, cùng các bài tập chương cách làm tròn số thập phân dễ hiểu nhất, chuẩn bị kiến ​​thức nền tảng vững chắc cho cả năm học lớp 7. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7.

=>> Hãy theo dõi Trường THCS Võ Thị Sáu để cập nhật bài giảng và kiến ​​thức các môn học khác nhé!

Bạn thấy bài viết Tổng hợp lý thuyết làm tròn số và các dạng toán thường gặp có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp lý thuyết làm tròn số và các dạng toán thường gặp bên dưới để Trường THCS Võ Thị Sáu có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vothisaucamau.edu.vn của Trường THCS Võ Thị Sáu

Nhớ để nguồn bài viết này: Tổng hợp lý thuyết làm tròn số và các dạng toán thường gặp của website vothisaucamau.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Tổng hợp lý thuyết làm tròn số và các dạng toán thường gặp
Xem thêm bài viết hay:  Hỗn số là gì – Lý thuyết và các dạng bài tập cụ thể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *