Tin Tổng Hợp

Top 5 cách mở bài Phân tích giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập hay nhất

Đề bài: Phân tích giá trị lịch sử của “Tuyên ngôn độc lập”. Em hãy cảm nhận phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” này.

Cách mở bài Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập 1

Kết thúc “Tuyên ngôn độc lập” là bản tuyên ngôn có ý nghĩa lịch sử như một lời thề thiêng liêng, thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta, thể hiện quyết tâm và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Nam giới. Ngày 19-8-1945, chính quyền ở thủ đô Hà Nội về tay nhân dân ta. Ngày 23-8, tại Huế, trước 15 vạn đồng bào ta, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. Ngày 25-7, hơn 80.000 đồng bào Sài Gòn và Chợ Lớn nổi dậy giành chính quyền. Chỉ trong vòng chưa đầy mười ngày, cuộc Tổng khởi nghĩa và Cách mạng Tháng Tám đã thành công rực rỡ. Chế độ thực dân kéo dài 80 năm cùng với chế độ phong kiến ​​hàng nghìn năm đã tan thành từng mảnh. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. mở ra một kỷ nguyên mới Độc lập, Tự do. Hà Nội tưng bừng đỏ rực cả một vùng trời cờ hoa đèn hoa.

Xem thêm bài viết hay:  Top 3 bài Phân tích bài Bắt sấu rừng U Minh Hạ hay nhất

Cách mở bài Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập 2

“Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ​​ở nước ta, đánh dấu kỷ nguyên độc lập, tự do của nước ta. Đồng thời, bản tuyên ngôn cũng thể hiện phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn chính luận.

Cách mở bài Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập 3

Ra đời trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc, các nước đồng minh đang tranh giành ảnh hưởng, đòi quyền kiểm soát những khu vực mà bọn phát xít từng chiếm đóng, “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nói với nhân dân Việt Nam mà còn nói với toàn thế giới , không chỉ tuyên bố độc lập mà còn mở ra một cuộc đấu tranh, không chỉ với thực dân Pháp mà cả với đế quốc. Dân tộc chủ nghĩa, thuộc địa, phát xít.

Cách mở bài Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập 4

Bài văn nổi tiếng của Nguyễn Ái Quốc – Bác Hồ – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam là bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tác phẩm này vừa có giá trị lịch sử vừa có giá trị văn học sâu sắc.

Xem thêm bài viết hay:  50+ mẫu Cảm nhận và suy nghĩ của em về đoạn kết trong bài thơ Đồng chí | Văn mẫu lớp 9

Cách mở bài Phân tích giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập 5

Ngày 19-8-1945, chính quyền ở Hà Nội về tay nhân dân. Ngày 26-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu cách mạng Việt Bắc về Hà Nội. Tại ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập”. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng vạn đồng bào. “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa lịch sử to lớn, vừa có giá trị văn học cao.

Các bộ đề lớp 12 khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *