Tin Tổng Hợp

Top 5 cách mở bài phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh hay nhất

Đề bài: Nêu vài cảm nhận về phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”

Cách mở bài kiểu Hồ Chí Minh 1

“Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ​​ở nước ta, đánh dấu kỷ nguyên độc lập, tự do của nước ta. Đồng thời, bản tuyên ngôn cũng thể hiện phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong văn chính luận.

Cách mở bài Hồ Chí Minh theo phong cách nghệ thuật 2

“Tuyên ngôn độc lập” đã thể hiện cao đẹp và rõ nét phong cách chính trị của Hồ Chí Minh. Bác làm thơ phục vụ cách mạng. Trước khi cầm bút, ông tự hỏi: “Mục đích viết để làm gì? Viết cho ai? Viết về cái gì? Viết như thế nào?”. Đối tượng của “Tuyên ngôn độc lập” không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với thế giới, đặc biệt là để nói với bọn đế quốc, thực dân đang âm mưu tái chiến tranh ở Việt Nam. Mọi luận điểm, luận cứ đều tập trung vào các đối tượng này và khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc ta.

Cách mở bài Hồ Chí Minh theo phong cách nghệ thuật 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà yêu nước, nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản Quốc tế. Cùng với sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Người còn để lại một sự nghiệp văn học đồ sộ về tầm vóc tư tưởng, phong phú về thể loại và đa dạng về phong cách nghệ thuật. Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh tuy phong phú, đặc sắc là vậy, nhưng lại kết hợp rất nhất quán, sâu sắc và nhuần nhuyễn mối quan hệ giữa chính trị và văn học, giữa tư tưởng và nghệ thuật, giữa truyền thống. truyền thống và hiện đại. Hơn nữa, ở mỗi thể loại sáng tác, ông đều có phong cách riêng, độc đáo, hấp dẫn và có giá trị lâu bền.

Xem thêm bài viết hay:  Top 10 bài phân tích, cảm nhận bài thơ Đò lèn của Nguyễn Duy hay nhất

Cách mở bài Hoạ tiết theo kiểu 4

Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Việt Nam, cả cuộc đời Người vì dân vì nước, có nhiều tác phẩm của Người đã để lại cho dân tộc những giá trị sâu sắc và có sức truyền cảm đối với toàn dân tộc. được tổng kết và thấu hiểu thông qua một phong cách nghệ thuật độc đáo.

Cách mở bài Hồ Chí Minh theo kiểu nghệ thuật 5

Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh rất độc đáo, phong phú và đa dạng cả về ngôn ngữ, giọng điệu, thể loại và sắc thái biểu cảm. Một nhà văn uyên bác, có tài sử dụng tiếng Pháp, Hán, Việt để sáng tác thơ, truyện, chính luận; Ở khía cạnh nào, thể loại nào, anh cũng đạt được những thành tựu đặc biệt. Lối hành văn súc tích, ấn tượng: Người ta thường dùng thể thơ tứ tuyệt; Tuyên ngôn Độc lập chỉ có khoảng 1000 từ, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chỉ có 196 từ,…

Các bộ đề lớp 12 khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *